inloggen  |  aanmelden

Groningen investeert 85 miljoen euro in de fiets

Gepubliceerd op: 18 Mei 2015

De gemeente Groningen investeert samen met andere partijen de komende vijf jaren 85 miljoen euro om het fietsklimaat in en rond de stad te verbeteren. Daarvoor zijn onlangs de Fietsstrategie Groningen 2015-2025 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. In deze fietsstrategie kijkt de gemeente nadrukkelijk verder dan de fiets en de fietser zelf.

Nieuw is dat wordt ingezet op het sociale aspect van de fietser en op gedrag, innovatie en ontwikkeling van fietsroutes. Belangrijk onderdeel van de strategie is de hoofdfietsroutekaart met aandacht voor stedelijke knooppunten, fietsveiligheid en fietsparkeren. De afgelopen tijd heeft de gemeente samen met burgers, Rijk, provincie en belangenorganisaties gekeken en nagedacht hoe het fietsen in en rond de stad verbeterd kan worden.

Op basis van alle fietswensen gaat de gemeente Groningen nog dit jaar aan de slag met een aantal zogenaamde `kleine' maatregelen. Het gaat onder andere om het uitbreiden van de stallingsmogelijkheden in de binnenstad, het oplossen van een aantal knelpunten op de Korreweg, het fietsvriendelijker maken van verkeerslichten en het onder de aandacht brengen van verkeersregels als hand uitsteken en de voorrangsregels bij alle-richtingen-tegelijk-groen verkeerslichten. Grotere projecten pakt de gemeente in een later stadium op. Alle te nemen maatregelen staan vermeld in het Uitvoeringsprogramma Fietsstrategie Groningen 2015-2025.

Een greep uit ons leveranciersregisterMIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...