inloggen  |  aanmelden

Groningen gaat geothermische warmte toepassen

Gepubliceerd op: 27 Oktober 2015

WarmteStad, een samenwerking van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, heeft het initiatief genomen voor het project Warmtenet Noordwest in de stad Groningen. Hierbij wordt aardwarmte kilometers diep uit de bodem gehaald voor de verwarming van gebouwen.

Aan de noordkant van de Zernikecampus komt een geothermische bron, die aan 11.700 huizen, scholen en kantoren in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen, Kostverloren en Zernike warmte gaat leveren. Voor al deze gebouwen is dan niet langer aardgas nodig. Bovendien zorgt aardwarmte voor lagere energielasten voor de gebruikers.
 
WarmteStad heeft op 1 september een kick-off bijeenkomst georganiseerd met marktpartijen. Dit om te borgen dat de uitvraag aan de markt in dit innovatieve project juist is. Tijdens deze bijeenkomst is het voorgenomen project toegelicht en is aangegeven welke routes er openstaan voor zowel private als publieke partijen. De uitkomsten van de kick-off hebben geleid tot bepaling van het aanbestedingstraject.
 
Onderdeel van het aanbestedingstraject is de aanbesteding van de productie van geothermische warmte. De aankondiging van deze aanbesteding is op 19 oktober 2015 op Tenderned geplaatst. Partijen die willen deelnemen aan deze aanbesteding kunnen zich aanmelden tot 18 november 2015 16.00 uur. De gunning van de productie bv is uiteraard onder voorbehoud van besluitvorming bij Waterbedrijf Groningen en gemeente Groningen.

Een greep uit ons leveranciersregister


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...