inloggen  |  aanmelden

Groningen brengt toekomstig gebruik ondergrond in kaart

Gepubliceerd op: 24 Mei 2012

De gemeente Groningen stelt een beleidsplan op voor het toekomstig gebruik van de grond onder de stad. Daarin draait het bijvoorbeeld om het efficiënte inzetten van graafwerkzaamheden, maar ook om het structureren van de ondergrondse opslag van warmte en koude.

 

Het beleidsplan draagt de naam ‘Groningen verdiept’ en beoogt de knelpunten en kansen van toekomstig bodemgebruik in kaart te brengen zodat de ingrepen beter zijn te regisseren. Groningen wil voorkomen dat de binnenstad om de haverklap op de schop moet. Om die reden zet het de projecten en structuurplannen die daarin voorzien, op een rijtje en probeert de gemeente die te coördineren voor de grootst mogelijke efficiency. Eén van de redenen waarom er een steeds grotere druk komt te liggen op het gebruik van de ondergrond is de toepassing van duurzame energiewinning door warmte-/koude-opslag in de grond. Dat is dan ook de belangrijkste pijler van het beleidsplan en zal als eerste worden uitgewerkt in een termijnvisie.

Groningen is geologisch gezien uitstekend geschikt voor dergelijke opwekking van energie. De aanwezigheid van enkele grote producenten van restwarmte versterkt dat nog eens.

 

Onderzoek zal inzicht geven in het beslag dat de komende jaren op de bodem gelegd zal worden en waar wel en geen ruimte voor is. Vervolgens zullen prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt worden. Het gemeentelijke beleidspan dat daaruit rolt, geeft invulling aan een noodzakelijke kwaliteits- en efficiencyslag in het ruimtelijk beleid van de stad.


Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...