inloggen  |  aanmelden

Groene Hub krijgt nieuwe injectie van 1 miljoen euro

Gepubliceerd op: 11 April 2013

De Groene Hub, een project voor duurzaam verkeer en vervoer in de regio Arnhem Nijmegen, gaat de komende drie jaar in versterkte vorm door. Zes gemeenten, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het Milieusamenwerkingsverband Regio Arnhem hebben daar een overeenkomst voor getekend.

 

De gemeenten Arnhem, Beuningen, Duiven, Lingewaard, Nijmegen en Renkum gaan samen met de andere partners de komende jaren een miljoen euro investeren in De Groene Hub. Dit project, in 2010 gestart in de gemeente Nijmegen, beoogt de groene economie te versterken door duurzame energie te produceren en te gebruiken, bijvoorbeeld door lokaal groen gas te gebruiken in het stads- en regiovervoer. Zo rijden vanaf dit jaar in Arnhem alleen nog maar elektrische trolleybussen en bussen op groen gas. De regionale afvalverwerker ARN bv produceert het groene gas uit de vergisting van GFT-afval. De Groene Hub draagt bij aan beperking van schadelijke uitstoot van CO2 en stimuleert de productie van (schaarse) grondstoffen uit afval, zoals fosfor (een belangrijke voedingsstof voor de landbouw) uit GFT-afval. In de tweede fase van De Groene Hub verleggen de samenwerkingspartners het accent van groen gas naar een bredere inzet, waarbij ook duurzame mobiliteit op elektrisch en waterstof een belangrijke rol speelt. De trolleybussen in Arnhem rijden al op groene stroom; de kunst is om deze groene stroom in eigen regio op te wekken. Daarnaast is een pilot met 5 waterstofbussen in voorbereiding.

 

De tweede fase van De Groene Hub loopt tot en met 2015. De aangesloten overheden werken samen met de HAN en de Radboud Universiteit en acht ondernemers. Ze faciliteren diverse marktinitiatieven, zoals onderzoek naar productie van groen gas uit rioolslib.

De Groene Hub begon vanuit Nijmegen en is nu uitgegroeid tot een stadsregionaal project met acht gelijkwaardige partners.

 

Bron: duurzaamactueel.nl 


Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...