inloggen  |  aanmelden

Groene daken onmisbaar in gebouwde omgeving

Gepubliceerd op: 1 November 2017

Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, ondertekenden zes nieuwe partners de Green Deal Groene Daken. Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, de gemeente Eindhoven, gemeente Son en Breugel, Atelier GroenBlauw en Vereniging GDO verbinden zich hiermee aan het landelijk kennisplatform dat zich verenigt in Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken.  Deze stichting zal zich de komende jaren sterk maken voor het wegnemen van belemmeringen voor de toepassing van groene daken in Nederland.

Na de intensieve samenwerking door vertegenwoordigers uit gemeenten, waterschappen, kennisinstituten en commerciële partijen binnen twee opeenvolgende Green Deals Groene Daken gaan de partijen door binnen de Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken (GDGD).
 
Ruim baan voor duurzame initiatieven
Met de interactieve werkwijze binnen Green deals wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.
 
Belang van groene daken
Elk van de nieuwe deelnemers aan GDGD onderschrijft het belang van de functie die groene daken kunnen vervullen. De Waterschappen benadrukken de wateropvangmogelijkheden van het groene dak.  Zo heeft Waterschap De Dommel na de wateroverlast van juni 2016 en na intensieve gesprekken met de omgeving een actieplan vastgesteld om het watersysteem in het beheergebied klimaatbestendiger te maken.
 
Bron: Bouw en Uitvoering.

Een greep uit ons leveranciersregisterStruyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...