inloggen  |  aanmelden

Groen gas maken uit groenafval is haalbaar

Gepubliceerd op: 17 November 2011

Technisch en financieel gezien zijn er geen belemmeringen voor groenbedrijven en hoveniers om ‘groen gas’ te maken uit groenafval. Dat blijkt uit de haalbaarheidsstudie Green4Fuel van advies- en ingenieursbureau DHV uit Amersfoort. Ook gemeenten kunnen aanhaken op deze ontwikkeling. Er zijn nog wel obstakels uit de weg te ruimen.

 

In Zuid-Holland – zo blijkt uit de studie – komt jaarlijks ongeveer 160 duizend ton gras en 223 duizend ton houtafval vrij. Eén ton grasachtige biomassa levert ongeveer 60 kubieke meter biogas op. In Zuid-Holland zou ruimte zijn voor ongeveer vijf grote vergistingsunits. Kleinere bedrijven zouden kunnen samenwerken en samen een unit bestieren. Ze hoeven niet langer te betalen voor compostering van hun afval. Ze brengen het afval naar de vergistingsinstallatie en rijden terug op biogas die ze ter plekke kunnen tanken. Ook gemeentelijke groendiensten en samenwerkingsverbanden van gemeenten kunnen aanhaken bij de ontwikkelingen, zo geeft het adviesbureau aan. Volgens het adviesbureau is een ander pluspunt dat de bedrijven die deelnemen in groen gas projecten, zich positief kunnen onderscheiden in aanbestedingsprocedures bij gemeenten en waterschappen. Gemeenten kunnen op deze manier beter hun CO2-doelstellingen halen en de lokale groene economie stimuleren.

 

Als kanttekeningen noemt de studie dat wagenparken omgebouwd zullen moeten worden van diesel naar aardgas, maar ook dat grasachtig en houtig groenafval in de branche door elkaar worden verwerkt. In een vergistingsinstallatie is hout echter niet welkom. Er zal dus gescheiden ingezameld moeten worden. Een derde obstakel is dat de techniek enorm afhankelijk is van de zogenoemde Stimulering Duurzame Energie-regeling die circa 40 cent per kubieke meter gas oplevert. Het is dringen voor de groene energiebronnen op de drukke markt voor steeds smallere overheidssubsidies.

 

Bron: Binnenlands Bestuur


Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...