inloggen  |  aanmelden

Glyfosaat gevaarlijk onderschat

Gepubliceerd op: 11 Augustus 2011

Onkruidverdelgers op basis van glyfosaat, zoals het bekende Roundup, kunnen een ernstig gevaar betekenen voor de volksgezondheid en het milieu. Dat blijkt uit onderzoek van milieuorganisatie Greenpeace. Glyfosaat wordt in verband gebracht met onder meer aangeboren afwijkingen, kanker en aantasting van de biodiversiteit.

Glyfosaat is het actieve bestanddeel in verschillende onkruidverdelgers op de markt, waarvan als bekendste Roundup van de Amerikaanse chemiereus Monsanto. De stof wordt op grote schaal gebruikt in tuinen en parken. Glyfosaat wordt ook in de landbouw gebruikt, en met name in combinatie met genetisch gewijzigde gewassen (ggo's) die speciaal ontwikkeld zijn om immuun te zijn voor glyfosaat.

Door het groeiende gebruik stijgt ook de kans dat mensen, dieren en planten aan de stof worden blootgesteld, stelt Greenpeace. Onder meer via residuen op ons voedsel of in het milieu wordt ook de mens blootgesteld aan de stof, en dat is zorgwekkend, zegt de organisatie, omdat recent wetenschappelijk onderzoek vragen stelt bij de veiligheid van de stof.

Hersenaandoeningen

In het onderzoek wordt blootstelling aan glyfosaat in verband gebracht met kanker, aangeboren afwijkingen en hersenaandoeningen. Laboratoriumproeven suggereren dat glyfosaat menselijke embryocellen kan beschadigen. Andere studies wijzen op de mogelijkheid dat glyfosaat hormonale verstoringen veroorzaakt.

Ook de milieueffecten van glyfosaat zijn onrustwekkend, zegt Greenpeace. De substantie heeft een negatieve impact op het microbiële leven in de bodem. Ze zou het oppervlaktewater besmetten en waterorganismen vergiftigen. Veldproeven toonden een verlies aan biodiversiteit in gebieden waar glyfosaattolerante gewassen worden geteeld. Door de intensieve teelt van Roundup Ready-gewassen worden bovendien steeds meer onkruiden resistent tegen glyfosaat, stelt Greenpeace, en die tolerante onkruiden vormen een belangrijk nieuw probleem voor de landbouw in de regio's Noord- en Zuid-Amerika waar ggo-gewassen worden geteeld.

In Argentinië wordt elk jaar ongeveer tweehonderd miljoen liter glyfosaat gebruikt. Milieubewegingen en sociale organisaties klagen al jaren dat rond de velden een stijging merkbaar is van het aantal gevallen van kanker, geboorteafwijkingen, lupus en long- en huidaandoeningen.


Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...