inloggen  |  aanmelden

Glasvezel Gronings platteland behoeft centrale aanpak

Gepubliceerd op: 4 Maart 2015

De enige manier om buitengebieden in de provincie Groningen toegang te geven tot snel internet is door financiële steun van overheden of andere geldschieters. Hiermee moet er een organisatie opgericht worden die een glasvezelnetwerk aanlegt in gebieden die nu nog geen toegang hebben tot breedbandinternet. Tot die conclusie komt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 

In de provincie Groningen zijn ongeveer 17.000 huishoudens en 2.000 bedrijven niet aan te sluiten op snel internet omdat de plaatsen waar ze wonen of werken zo ver af liggen van de bebouwde kom. Marktpartijen zijn hierbij niet bereid te investeren in het aanleggen van snel internet. Omdat snel internet een belangrijke voorwaarde is voor de leefbaarheid van een gebied heeft de provincie de RUG opdracht gegeven om een plan te maken hoe ook in het buitengebied snel internet aangelegd kan worden.
 
"Ik ben blij met de uitkomst van dit onderzoek. In het voortraject is uitgebreid gesproken met de lokale initiatieven die er in Groningen zijn om ervoor te zorgen dat er straks overal in de provincie snel internet is. Dat is erg belangrijk voor de leefbaarheid van onze provincie." Aldus gedeputeerde Besselink. "De afgelopen jaren is door de inventarisatie van de vraag door lokale initiatieven in de provincie gebleken dat op het gebied van breedbandinternet de markt faalt. Uit dit onderzoek blijkt klip en klaar dat andere partijen dan de handschoen op moeten pakken."
 
De lokale initiatieven zouden de vraag kunnen inventariseren en bundelen en het lokale deel van het glasvezel netwerk kunnen huren of kopen van de centrale organisatie. Daar waar (nog) geen lokale initiatieven zijn, zo stelt de RuG voor, kan `Homes passed' infrastructuur gerealiseerd worden. Dit betekent dat glasvezel al wordt aangelegd in straten, maar nog niet wordt doorgetrokken naar huizen. Zo wordt ook in initiatiefarme gebieden glasvezel zo ver mogelijk het buitengebied in gebracht en hebben (nieuw gevestigde) huishoudens en bedrijven later alsnog de optie om aan te sluiten.
 
In de provincie Groningen gaat het in totaal om ca. 17.000 huishoudens en 2.000 bedrijven. In Groningen zijn zeven initiatieven bekend om zelf glasvezel aan te leggen. De lokale initiatieven zijn zeer goed in staat om de lokale vraag in beeld te krijgen en om vraagbundeling tot stand te brengen. Voor de uiteindelijke aanleg van een glasvezelnetwerk zijn de initiatieven echter (te) klein. De aanbestedingskosten en de vaste kosten zijn zo hoog dat exploitatie niet rendabel te krijgen is. Daar komt bij dat de opgave technisch, juridisch en organisatorisch erg ingewikkeld is.

Een greep uit ons leveranciersregister


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...