inloggen  |  aanmelden

Gezondheidsorganisaties vragen om investeringen in groen

Gepubliceerd op: 24 Oktober 2012

In stedelijke gebieden kan extra groen leiden tot vermindering van de zorgbehoefte. Een groene, gezonde omgeving zet aan tot een gezondere leefstijl en mensen voelen zich er beter. Gezondheidsorganisaties, zorgverzekeraars en –instellingen pleiten dan ook voor meer groen in de stad.

 


Bestuurders van GGD Nederland, zorgverzekeraar Menzis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Big Move, Trimbos instituut en Alterra Wageningen UR trekken collectief aan de bel. In een brief aan het kabinet laten ze weten dat gemeenten zullen moeten investeren in groen om de oplopende druk op de zorgkosten tegen te gaan. Ze beredeneren dat groen fijn stof afvangt en hittestress tegengaat. Dat groen uitnodigt tot beweging en een gezonde levensstijl. Maar ook dat groen zorgt voor sociale samenhang en geluksbeleving. Al deze factoren maken dat mensen die in een groene stad leven, minder bij de huisarts komen en minder kosten veroorzaken voor de gezondheidszorg. Door gebruik te maken van de kracht van groen, zo zeggen de organisaties, valt belangrijke gezondheidswinst te halen en een forse bezuiniging te bewerkstelligen.


De economische baten van natuur op gezondheid zijn recentelijk uitgerekend door Adviesbureau KPMG voor het gebied Bos en Lommer. Op basis van berekeningen, wetenschappelijke kennis en statistieken komt KPMG tot de conclusie dat door 10 procent meer groen in Bos en Lommer te realiseren, jaarlijks alleen al 800.000 euro kan worden bespaard op de kosten van verzuim en zorg voor depressieve patiënten. Een voorzichtige opschaling van het effect van meer groen naar de omgeving van 10 miljoen mensen, laat zien dat er dan sprake is van een besparing van 400 miljoen euro. 


Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...