inloggen  |  aanmelden

Gezamenlijk Veiligheidsplan Ten Boer en DEAL-gemeenten

Gepubliceerd op: 30 Juni 2015

De gemeenteraden van Ten Boer, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum hebben de ambities en prioriteiten voor de komende vier jaar op het gebied van veiligheid in het Integraal Veiligheidsplan 2015 - 2018 vastgesteld. Het plan moet bijdragen aan een leefbare en veilige gemeente, waar mensen graag wonen, werken, winkelen en recreëren.

Het veiligheidsplan is een beleidsplan. Op basis hiervan is een uitvoeringsplan voor 2015 en 2016 opgesteld. Hierin worden de activiteiten en maatregelen beschreven die de samenwerkende gemeente de komende jaren gaan nemen. Lokaal maatwerk blijft daarin mogelijk.
 
Het besluit tot samenwerking op dit vlak is een gevolg van de al eerder ingezette samenwerking van de politie in de vijf gemeenten tot de basiseenheid Ommelanden Noord en van de vergelijkbare veiligheidsproblematiek in de gemeenten. In het veiligheidsplan staan acht thema's centraal: jeugd en veiligheid, geweld, woninginbraken, grootschalige incidenten en evenementen, georganiseerde criminaliteit, veel voorkomende criminaliteit, fysieke veiligheid en verkeersveiligheid.

Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...