inloggen  |  aanmelden

Gemeenten worstelen met Energieakkoord

Gepubliceerd op: 19 Juni 2014

De uitvoering van het Energieakkoord is voor veel gemeenten een flinke uitdaging. Dat blijkt uit de Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving. Gemeenten zien veel kansen in verduurzaming van het eigen vastgoed, energiebesparing bij huishoudens en in burgerinitiatieven. Tegelijk worstelen ze met de verdeling van de beperkte middelen.
 

Gemeenten hebben te weinig financiële of personele middelen voor de uitvoering van het Energieakkoord. Toch zijn ze wel druk aan de slag op het gebied van energie. Gemeenten haken vooral aan bij kleinschalige initiatieven, waarin ze samen met inwoners de handen ineen slaan en resultaten boeken. De focus van het gemeentelijk energiebeleid lijkt daarmee meer gericht op initiatieven uit de samenleving. Mede daardoor zal de schaalsprong die het Energieakkoord beoogt voor veel gemeenten een flinke uitdaging zijn.
 
Evenals vorig jaar zijn gemeenten kritisch op hun uitgaven in de fysieke leefomgeving, zonder dat dit te veel ten koste gaat van kwaliteit en leefbaarheid. Het ‘risicogestuurd werken’ wordt hierdoor op steeds meer beleidsterreinen gebruikelijk. Bij investeringen in beheer, riolering of het watersysteem wordt eerst zorgvuldig gekeken of het niet een tandje minder kan. De calculerende overheid die prestaties, risico’s en kosten steeds beter afweegt, lijkt zo aan terrein te winnen.
 
Veel gemeenten hebben te maken met een toename van leegstand in het eigen vastgoed. De verkoop van gebouwen in gemeentelijk eigendom staat daarom vaak op de agenda. Dit wil echter nog niet altijd vlotten, door slechte marktomstandigheden of omdat het lastig is om het pand een nieuwe functie te geven. Zo kan het gebeuren dat gemeenten noodgedwongen geld uit blijven geven aan het beheer van gebouwen die zij niet meer gebruiken.
 
De Barometer Fysieke Leefomgeving is een initiatief van Royal HaskoningDHV en VNG. Het onderzoek is een grootschalige peiling naar trends, ontwikkelingen, knelpunten en oplossingsrichtingen binnen de fysieke leefomgeving.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...