inloggen  |  aanmelden

Gemeenten werken samen aan riolering en afvalwaterzuivering

Gepubliceerd op: 28 November 2011

West-Brabantse gemeenten en waterschap Brabantse Delta gaan samenwerken aan riolering en afvalwaterzuivering. Ze hopen zo doelmatiger te kunnen werken en de stijgende kosten van het waterbeleid voor burgers en bedrijven beter in de hand te houden.

 

In april 2011 hebben rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven het Bestuursakkoord Water ondertekend. De maatregelen in dit akkoord zijn bedoeld om tot doelmatiger waterbeheer te komen, onder andere door de rollen beter te verdelen. De samenwerking tussen gemeenten en waterschappen op het gebied van riolering en afvalwater is daar een uitvloeisel van. Uit onderzoek blijkt dat door het bundelen van kennis en capaciteit door gemeenten en waterschappen, jaarlijks een besparing van 140 miljoen euro bij het rioleringsbeheer is te behalen en nog eens 100 miljoen euro voor het zuiveringsbeheer. Er zijn 27 gemeenten en 3 waterschappen bij betrokken. Naast een kostenbesparing, beogen de deelnemers ook de kwaliteit in de afvalwaterketen te verhogen en deskundig personeel van de betrokken partijen zo doelmatig mogelijk in te zetten.

 

Binnen het samenwerkingsverband hebben de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht een overeenkomst getekend met het waterschap over het afvalwaterbeheer. In deze overeenkomst spreken de organisaties af dat eind 2012 duidelijk moet zijn hoe ze in de toekomst de samenwerking op het gebied van afvalwaterzuivering willen borgen en welke juridische afspraken hiervoor nodig zijn.


Een greep uit ons leveranciersregister


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...