inloggen  |  aanmelden

Gemeenten treffen extra maatregelen voor verkeersveiligheid

Gepubliceerd op: 25 September 2012

Gemeenten gaan aan de slag om fietsonveilige situaties op te lossen. In 2013 brengen zij lokale fietsknelpunten in kaart en komen met een plan van aanpak. Verkeerd geplaatste fietspaaltjes of slecht verlichte fietspaden moeten dan tot het verleden behoren.

 

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft met lokale overheden en maatschappelijke instanties hierover afspraken gemaakt om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Doel is de dalende trend van de verkeersdoden door te zetten en de stijging van het aantal ernstig verkeersgewonden onder ouderen en fietsers op lokale wegen te keren. Het aantal verkeersdoden is in 2011 voor het eerst in 10 jaar weer licht gestegen en het aantal verkeersgewonden, vooral onder ouderen en fietsers, stijgt. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig.

 

Voor gemeenten en provincies komt er een blauwdruk voor wegontwerp die in 2014 wordt uitgebreid met richtlijnen voor kruisingen en rotondes. Bij aanleg en reconstructie kiezen gemeenten nu voor hetzelfde probleem soms een hele andere oplossing. Met verwarring voor de weggebruiker als gevolg. Schultz wil dat daarom gemeenten meer op dezelfde manier hun wegen ontwerpen. 

 

Voor de verkeersveiligheid op de rijkswegen investeert minister Schultz van Haegen tot 2018 139 miljoen euro. Ook ondersteunt het ministerie het programma Blijf Veilig Mobiel dat door het aanbieden van scootmobielcursussen, fietsactiviteiten en mobiliteitsdagen de verkeersveiligheid onder senioren bevordert. Verder subsidieert het ministerie de fietsverlichtingscampagne van de Fietsersbond. Tenslotte wordt in de komende jaren extra onderzoek gedaan naar onder meer de achterliggende oorzaken van fietsongevallen.


Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...