inloggen  |  aanmelden

Gemeenten stemmen in met verpakkingsakkoord: statiegeld verdwijnt

Gepubliceerd op: 19 December 2012

De gemeenten hebben ingestemd met het aangepaste akkoord voor het inzamelen van verpakkingen als glas en plastic flessen. Daarmee komt het afschaffen van statiegeld nog weer dichterbij. Bij een ledenraadpleging van de VNG stemde 75% van de gemeenten in met het nieuwe plan. Tegelijkertijd zijn er in de politiek twijfels over de brede instemming.

 

Het VNG-bestuur zal de overeenkomst binnenkort namens alle gemeenten ondertekenen. Eerder al had het bedrijfsleven zich achter het akkoord geschaard. Het betekent dat er een eind komt aan het systeem van statiegeld. In plaats daarvan gaan gemeenten extra inzamelpunten voor plastic flessen creëren. Ze krijgen daarvoor extra budget. Het bedrijfsleven committeert zich aan extra duurzaamheidsmaatregelen. Gemeenten stribbelden lange tijd tegen omdat het inzamelen van verpakkingsmaterialen feitelijk niet tot hun taken behoort. Om die extra kosten niet op de belastingbetaler te verhalen, is nu afgesproken dat gemeenten voor de nieuwe taak een vergoeding krijgen. Nieuwe afspraken over de inzameling en de vergoedingen waren nodig, omdat de huidige raamovereenkomst op 31 december 2012 afloopt.

 

Hoewel alle hindernissen nu genomen lijken te zijn, plaatst de politiek haar vraagtekens bij de daadwerkelijke instemming van de gemeenten. Zo zegt de ChristenUnie dat feitelijk maar de helft van de gemeenten heeft gestemd, omdat ze daar maar heel weinig tijd voor hebben gekregen. De gemeenten die niet hebben gestemd zijn volgens de partij geschaard onder de voor-stemmers. De uitkomst zou dus een vertekend beeld geven. De PvdA werpt zich nog altijd op als voorstander van statiegeld om zwerfvuil tegen te gaan.

 

Bron: binnenlandsbestuur.nl


Een greep uit ons leveranciersregister


TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...