inloggen  |  aanmelden

Gemeenten moeten beleid inzameling textiel ontwikkelen

Gepubliceerd op: 10 September 2012

Gemeenten hebben nauwelijks specifiek beleid om afgedankt textiel in te zamelen. Terwijl goed beleid tot meer inzameling kan leiden. Dat blijkt uit onderzoeken van TNS Nipo (consumentengedrag) en door Leger des Heils ReShare (inzamelingsbeleid gemeenten). De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in de nieuwe brochure ‘Textielinzameling op de kaart’, een handleiding voor gemeenten.

 

Veel inwoners weten niet dat de kleding die ze in de grijze afvalcontainer gooien, in de verbrandingsoven verdwijnt. “Verbranden via het restafval past niet in dit plaatje”, zegt staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu. “Inwoners hebben onvoldoende informatie over wat wel en niet ingeleverd mag worden. Daarover is betere communicatie nodig.” Bovendien is het milieu erbij gebaat en vinden inwoners het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

 

Het gaat om maar liefst 135 miljoen kilo per jaar, 10.000 vrachtauto’s vol. Hiervan is 65 procent nog bruikbaar, mits het op de juiste manier gescheiden zou zijn. De brochure is een product van het ketenoverleg verduurzaming mode en textiel. Hierin nemen vertegenwoordigers van de textielretail, de textielinzamelaars en -sorteerders, de overheid en gemeentelijke afvalverwerkers deel. Het ketenoverleg wil verdere uitwisseling van ervaringen en kennisoverdracht stimuleren. De onderzoeken zijn Agentschap NL is secretaris van het ketenoverleg.


Een greep uit ons leveranciersregisterPAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...