inloggen  |  aanmelden

Gemeenten moeten auto wassen op straat aan banden leggen

Gepubliceerd op: 25 Juni 2013

BOVAG dringt er bij gemeenten op aan dat ze strenger zouden moeten optreden tegen auto’s wassen op straat. Uit onderzoek van BOVAG blijkt dat steeds meer mensen hun auto’s op straat wassen. Het afvalwater met alle schadelijke stoffen die daarin zitten, komt bij gescheiden rioolstelsels bij het schone hemelwater. Het is kostbaar om dat weer te zuiveren.

 

Veel gemeenten investeren, vooral in nieuwbouwwijken, in de aanleg van gescheiden rioolsystemen. Het vuile water gaat naar waterzuiveringsinstallaties, het hemelwater heeft een eigen, schone cyclus. Zo hoeft niet al het water gezuiverd te worden en besparen gemeenten kosten. Door auto’s op straat te wassen, komen echter met het water ook stoffen als olie- en rubberresten, shampoos, zware metalen en halogenen in het hemelwaterriool terecht. Vroeg of laat krijgen de gemeenten daar de rekening van gepresenteerd. Uit onderzoek van BOVAG blijkt dat steeds meer mensen ervoor kiezen om zelf hun auto te wassen, veelal op straat. Ingegeven door de economische situatie, geven ze er de voorkeur aan de wasbeurt zelf te doen, in plaats van dit bij een autowasbedrijf te doen. In 2012 gaf 40% van de consumenten aan hun auto bij voorkeur op straat te wassen, vier jaar geleden was dat nog 33%. BOVAG vindt dit een zorgelijke ontwikkeling vanuit milieu-overwegingen. Bij autowasbedrijven gelden strenge eisen voor de afvoer van schadelijke stoffen om het milieu te ontzien, als meer burgers de straat verkiezen wordt het milieu sterker belast. De organisatie heeft in een brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten gevraagd om burgers meer te doordringen van het feit dat auto’s wassen op straat slecht is voor het milieu.

 

In wijken met een gescheiden rioolstelsel geldt vaak al een verbod op ‘straatwassen’ of een ontmoedigingsbeleid. De onderzoeksresultaten van BOVAG tonen echter aan dat zulke maatregelen weinig effect sorteren. BOVAG pleit dan ook voor betere naleving van het eigen beleid en roept tevens alle gemeenten op om meer bewustwording te creëren bij burgers ten aanzien van de negatieve effecten van wassen op straat.

 

Bron: bovag.nl

 


Een greep uit ons leveranciersregister


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...