inloggen  |  aanmelden

Gemeenten laten inwoners meedenken over nieuw rioleringsplan

Gepubliceerd op: 8 Mei 2017

De gemeenten Soest en Baarn werken momenteel samen aan een nieuw rioleringsplan. Dit plan is gericht op het beleid voor afvalwater, regenwater, grondwater en oppervlaktewater voor de komende vijf jaar. Om te zorgen voor een breed draagvlak willen de gemeenten graag haar inwoners actief betrekken bij het opstellen van de plannen. Daarom roepen zij de bevolking op om ideeën, wensen of suggesties voor dit rioleringsplan bij de gemeente in te dienen.

De kern van de plannen bestaat eruit dat allen mensen in de gemeenten samen werken om wateroverlast tegen te gaan. Een van de pijlers van het gemeentelijk waterbeleid is het afkoppelen van hemelwater van het riool. Iedereen in de gemeente kan hieraan zijn steentje bijdragen. Eind april organiseerden de gemeenten Soest en Baarn daarom al samen een regenwatermarkt.

Water vasthouden in eigen tuin
Ruim tweehonderd bezoekers lieten zich op deze markt door allerlei organisaties informeren over hoe je in de eigen tuin kunt omgaan met klimaatverandering, zoals langere periodes van droogte en extremere neerslag. Dit kan door het vasthouden van water, bijvoorbeeld met groene daken, het opvangen van regenwater in een regenton en het infiltreren van regenwater in de eigen tuin. Een andere manier om wateroverlast tegen te gaan is een groene tuin. Hierdoor kan water in de bodem wegzakken. Bovendien zorgen planten in tegenstelling tot stenen in de zomer voor verkoeling door schaduw en verdamping. Bijkomend voordeel is dat dit het riool ontlast, waardoor de kans op wateroverlast op lager gelegen plekken minder wordt en de zuivering beter werkt.

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...