inloggen  |  aanmelden

Gemeenten kunnen meedingen naar titel Fietsstad 2014

Gepubliceerd op: 30 Mei 2012

De Fietsersbond start vandaag de verkiezing van Nederlands meest fietsvriendelijke gemeente. De bond zoekt naar de gemeente die het beste beleid voert om het fietsers zo aangenaam mogelijk te maken. Het thema van de verkiezing is ‘Fietsen zonder hindernissen’ en de winnaar mag zich Fietsstad 2014 noemen.

Fietsers krijgen vaak met ergerlijke hindernissen te maken, zoals drempels, paaltjes, onoverzichtelijke oversteekplaatsen, slecht wegdek en drukke wegen die ze moeten oversteken. Ook bussen, scooters en automobilisten kunnen ze als onaangenaam ervaren tijdens een fietstocht of gewoon een ritje naar het werk. Gemeenten die zich hier niet in herkennen of die specifieke plannen hebben om het fietsers eenvoudiger en plezieriger te maken om binnen de gemeentegrenzen van A naar B te gaan, komen in aanmerking voor de eretitel Fietsstad 2014. Ze kunnen zich tot november kandidaat stellen voor de verkiezing.  Deze keer is de aanmeldingstijd met opzet ruim genomen om gemeenten de gelegenheid te geven om nog plannen op te stellen of beleidsvoorstellen te doen. Zo dient de verkiezing ook ter inspiratie en als stimulans om het fietsklimaat in Nederland te verbeteren.

De vorige Fietsstad verkiezing vond plaats in 2011. In dat jaar won ’s-Hertogenbosch de titel.


Een greep uit ons leveranciersregister


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...