inloggen  |  aanmelden

Gemeenten gaan groene stroom van lokale bronnen gebruiken

Gepubliceerd op: 11 Juli 2017

Zeventien gemeenten binnen de regio Arnhem-Nijmegen halen vanaf 2018 een deel van de stroomvoorziening uit duurzame energiebronnen in de eigen regio. Het doel van de gemeenten is om binnen vijf jaar volledig te zijn overgeschakeld op lokaal opgewekte groene stroom.

Dat Nederlandse gemeenten de inkoop van elektriciteit koppelen aan de voorwaarde dat de opwekking 100 procent duurzaam en lokaal moet zijn, is een primeur volgens de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens. Zij voerde namens de zeventien gemeenten de onderhandelingen.
 
Ingewikkeld proces
De onderhandelingen maakten volgens Tiemens deel uit van een ingewikkeld voorbereidingsproces, dat meer dan vijf jaar duurde. De opdracht moest worden vergund via een Europese aanbestedingsprocedure, waarbij meerdere Nederlandse energieleveranciers interesse toonden. De Groene Stroomfabriek uit Nijmegen won uiteindelijk het contract. “Met die aanbieder zijn wij heel blij”, aldus Tiemens.
 
Stroomverbruik
Het stroomverbruik is circa 90 miljoen kilowattuur stroom per jaar, waarvan het merendeel afkomstig is uit zonnepanelen en windmolens. Het jaarlijkse stroomverbruik staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 25.000 huishoudens. Hier staat een bedrag tegenover van 3 tot 4 miljoen euro per jaar.

Uitdaging
De projecten die moeten zorgen voor de levering van de groene zijn nog niet allemaal gerealiseerd, zegt Peter den Biesen, directeur van de Groene Stroomfabriek. “Dat moet de komende vijf jaar gebeuren. Dat is juist een van de uitdagingen van dit contract.”

Windpark Nijmegen-Betuwe.
Eén van de installaties, het windpark Nijmegen-Betuwe, is inmiddels wel af. Het windpark bestaat uit vier windmolens langs de A15. De windmolens zijn eigendom van Windpower, een coöperatie met meer dan duizend leden, waaronder de bewoners uit de directe omgeving. “De omwonenden hebben op die manier niet alleen last van de windmolens, maar plukken er ook de vruchten van”, zegt Pim de Ridder van de stichting Wiek-II, dat het windpark realiseerde.
 
Lokaal gebouwd
De Ridder geeft aan dat alle projecten die deel uitmaken van het contract aan dezelfde voorwaarden voldoen, aldus De Ridder. Lokale ondernemers worden bij de bouw betrokken zodat burgers waar mogelijk van het project profiteren. “Op die manier creëer je ook meer draagvlak”, aldus De Ridder. Het contract met de regiogemeenten is afgesloten voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid om tot vijftien jaar te verlengen.
 
Zonnepanelen-eilanden
Momenteel staan nog verschillende plannen op stapel voor de opwekking van de benodigde energie. Onder deze plannen vallen ook twee drijvende eilanden van zonnepanelen in Park Lingezegen tussen Nijmegen en Arnhem en in de Aamse Plas bij de gemeente Bemmel. In totaal gaat het om tien nieuwe regionale energieprojecten.

Verduurzaming
Tiemens geeft aan dat het doel is om de lokale economie te verduurzamen. “Zelf als overheid duurzaam inkopen is een krachtig middel om dat te forceren.” Dat geldt volgens Tiemens overigens niet alleen voor groene stroom, maar voor alles wat gemeenten inkopen.
 
Bron: Volkskrant. 

Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...