inloggen  |  aanmelden

Gemeenten en waterschap werken nauwer samen aan afvalwaterketen

Gepubliceerd op: 21 Februari 2013

Onlangs hebben 18 gemeenten een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. Ze gaan samen intensiever en efficiënter werken aan beheersing van de afvalwaterketen in de regio.

 

Doel van de samenwerking is het besparen van kosten door kennis te delen en het samen waarborgen van de continuïteit in de waterketen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afvalwater en de rioleringen, het Waterschap voor het zuiveren van afvalwater en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Door samen te werken, kunnen ze hun activiteiten nu beter op elkaar af gaan stemmen. Ook komen er gezamenlijke projecten, zoals neerslagmeting en onderzoek naar de gevolgen van extreme neerslag voor rioolstelsels, bergbassins, overstorten en zuiveringsinstallaties in de regio. Daarnaast gaan de partijen een gezamenlijk calamiteitenplan uitwerken waardoor ze samen effectiever kunnen optreden bij bijvoorbeeld vervuilingsincidenten, technische storingen of extreme weersomstandigheden. Andere vormen van samenwerking worden de komende tijd onderzocht en uitgewerkt.


De samenwerking komt voor uit een landelijk akkoord dat het rijk, de provincies, de gemeenten, de waterschappen en de unie van water in 2011 sloten: het zogenaamde Bestuursakkoord Water. De deelnemende gemeenten zijn Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Blaricum, Bussum, De Ronde Venen, Diemen, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Ouder-Amstel, Stichtse Vecht, Uithoorn, Weesp en Wijdemeren.

Een greep uit ons leveranciersregister


TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...