inloggen  |  aanmelden

Gemeenten en waterschap werken aan scheiding afval- en regenwater

Gepubliceerd op: 4 September 2013

Waterschap Vallei en Veluwe en gemeenten in de regio gaan samenwerken aan uitbreiding van gescheiden afvoersystemen voor regen- en afvalwater. Doel is om minder regenwater in het afvalwater terecht te laten komen.

Het Waterschap is de aanjager van het plan. Het gaat uit van slimmer gebruik van de ondergrondse afvoersystemen in woonwijken waardoor de stromen beter zijn te scheiden. Er is al een proef uitgevoerd in Soest. Nu gaan ook de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Leusden en Veenendaal samenwerken met het schap aan aparte afvoersystemen. Andere gemeenten zijn nog in gesprek over aansluiting bij de proef.

In woonwijken met een gescheiden rioolsysteem, komt het regenwater niet bij het afvalwater terecht, maar wordt het afgevoerd naar open water. De afvoersystemen staan wel met elkaar in verbinding, zodat het eerste regenwater, vaak vermengd met straatvuil, toch bij het afvalwater terecht komt. In totaal gaat nog altijd 70% van het regenwater naar het gewone riool. Het Waterschap en de gemeenten testten in Soest of dat nu echt wel nodig is. Wanneer het eerste regenwater schoon genoeg is voor afvoer naar open water, kan de klep tussen het regenwaterrriool en het afvalwaterriool namelijk veel eerder dicht. Zo krijgt de waterzuivering minder volumes te verwerken. Dat bleek in Soest goed te werken. Ook in de andere gemeenten gaat men dit systeem nu beproeven.


Door minder schoon regenwater in het afvalriool terecht te laten komen, valt flink te bezuinigen op de kosten van rioolwaterzuivering. Het kan er ook aan bijdragen dat er meer schoon regenwater beschikbaar komt voor het oppervlaktewater in de woonomgeving.


Een greep uit ons leveranciersregister


TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...