inloggen  |  aanmelden

Gemeenten accepteren beperkingen bijstandpilots

Gepubliceerd op: 10 April 2017

Per 1 april is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet van kracht. Hierdoor kunnen initiatiefgemeenten Utrecht, Groningen, Tilburg en Wageningen zich met voorrang aanmelden om pilots uit te voeren met een lichter regime voor bijstandsgerechtigden. Hierbij is experimenteren mogelijk, al kadert het besluit de mogelijkheden hiervoor tegelijkertijd in voor gemeenten.

Zolang maximaal 4 procent van de totale bijstandspopulatie meedoet, mogen maximaal vijfentwintig gemeenten experimenten uitvoeren. Bijstandsgerechtigden mogen alleen vrijwillig aan experimenten meedoen. Het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet schrijft verder verschillende experimentgroepen voor: de controlegroep, een ontheffingsgroep, een intensiveringsgroep, een vrijlatingsgroep en mogelijke combinatiegroepen. Ook is er een referentiegroep van bijstandsgerechtigden die niet meedoen aan het experiment.
 
Tegenprestatie
Een tegenprestatie voor deelname aan het experiment is niet verplicht. Eén groep bijstandsgerechtigden (de intensiveringsgroep) moet wel dubbel zoveel inspanningen doen om te re-integreren om te toetsen of dat een positieve uitwerking heeft op de uitstroom. Sommige wetenschappers vrezen dat bijstandsgerechtigden zich niet zullen opgeven, omdat ze dus ook in een ‘strenger regime’ terecht kunnen komen. Maar volgens D66-wethouder Dennis Gudden van de gemeente Wageningen vullen deelnemende gemeenten de ‘intensiveringsgroep’ in met ‘intensievere begeleiding’. “Daar biedt de maatregel ruimte voor. Een intensivering zien wij als meer begeleiding op maat. Dat is iets anders dan een verdubbeling van de verplichtingen.”
 
Bijzondere uitleg
De experimenten moeten leiden tot grotere uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk en onafhankelijkheid van de uitkering. Dat onderdeel moet wetenschappelijk onderbouwd worden gemeten naar een beoordelingskader van onderzoeksorganisatie ZonMW. Een heel bijzondere uitleg van het ministerie, vindt Gudden. “Wij willen weten wat het doet met de mensen zelf. Welk effect heeft het op hun welbevinden, motivatie en gezondheid? Dat is voor ons minstens zo relevant en een nadrukkelijk ook een aspect van het experiment.”
 
Bijverdiensten meer vrijgelaten
Het experiment in Wageningen is gericht op vertrouwen geven en een initiatief uit de raad. Die beslist deze maand of het raadsvoorstel in lijn is met de verwachtingen. Gudden onderscheidt twee belangrijke onderzoeksgroepen: de bijverdiengroep en de maatwerkgroep. In de bijverdiengroep wordt 50 procent van de bijverdiensten van een deelnemer ‘vrijgelaten’, in de Participatiewet is dat 25 procent. Een deelnemer kan aan bijverdiensten per maand netto maximaal 199 euro overhouden, net als in de huidige wet, maar wel voor een periode van twee jaar. “Dat is een verruiming, want voorheen was dat zes maanden.” Het bedrag had van Gudden hoger mogen zijn. “Maar dit was het maximaal haalbare.”
 
Politisering ‘tragisch’
Uniek aan het experiment in Groningen is dat er ook een groep is die zelf één van de drie mogelijkheden mag kiezen: meer bijverdienen, intensievere begeleiding of ontheffing van de sollicitatieplicht. GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen ziet Groningen daarmee voor het eerst in Nederland breken met het principe one size fits all, waarmee de stad recht doet aan grote verschillen tussen uitkeringsgerechtigden. “Een ondernemer vergt nu eenmaal een andere aanpak dan een bijstandsmoeder met drie kinderen.” Gijsbertsen noemt het tragisch dat de discussie zo gepolitiseerd is. “Het is heel jammer dat we niet de volledige ruimte krijgen die we eerst wilden, maar het is toch genoeg om met het experiment te beginnen.”
 
Bron: Binnenlands Bestuur.

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...