inloggen  |  aanmelden

Gemeentelijke dienstverlening scoort slecht bij architecten

Gepubliceerd op: 24 November 2011

Architecten vinden de dienstverlening van gemeenten bij vergunningen en bestemmingsplannen ver onder de maat. Een merendeel van de architecten heeft daardoor onlangs nog financiële schade opgelopen. Dit blijkt uit recent onderzoek van BNA, de Nederlandse beroepsvereniging van architecten, uitgevoerd door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

In 2008 deed BNA voor het eerst onderzoek naar de dienstverlening bij gemeenten, provincies en waterschappen, na regelmatig klachten te hebben ontvangen van architecten. Daarbij scoorden deze overheden een dikke onvoldoende. Dit jaar onderzocht BNA of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een jaar na invoering, daadwerkelijk tot verbetering van de dienstverlening heeft geleid. Het waarderingscijfer komt nu op een mager 5,7 uit. Architecten stuiten nog altijd op gebrekkige digitale verwerking van vergunningsaanvragen, op bestemmingsplannen die niet goed op orde zijn en op onnodig lastige procedures. De afgelopen tijd leidde dat bij 58% van de architecten tot een schadepost van gemiddeld 3.700 euro. Slechts 20% vindt dat de Wabo echt tot betere dienstverlening van medeoverheden heeft geleid. Maar liefst 69% ziet geen verbetering sinds de introductie van de Wabo.

In vergelijking met het eerdere onderzoek van het EIB uit 2008, komen gemeenten hun afspraken nu wel beter na. Het percentage architecten dat hierover tevreden is, is gestegen van 19 naar 36%. Ook de mate waarin vergunningen binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld is verbeterd. 65% van de architecten zegt dat vergunningen regelmatig of vaak op tijd gereed zijn (was 45%).

Bron: BNA


Een greep uit ons leveranciersregister
De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...