inloggen  |  aanmelden

Gemeentelijke bezuinigingen leiden tot schades op de weg

Gepubliceerd op: 26 Juni 2017

De bezuinigingen op het onderhoud van wegen die gemeenten de laatste jaren doorvoerden, hebben geleid tot meer schades. Het aantal claims als gevolg van zogenoemde wegbeheerschade is fors opgelopen bij gemeenten, blijkt uit gegevens van verzekeraar Achmea.

Het aantal schadeclaims op grond van wegbeheerschade steeg tussen 2008 en 2016 met bijna 60%. Precies in deze periode bezuinigden veel gemeentes door de crisis op relatief makkelijk te schrappen kostenposten zoals onderhoud aan wegen en openbare ruimten.
 
Wegbeheerschade
Bij wegbeheerschades lopen automobilisten en andere weggebruikers materiële schade of letselschade op als gevolg van slecht onderhouden wegen. Voorbeelden zijn uitstekende stoeptegels, oneffenheden in het wegdek of te hoge drempels. In gunstige gevallen krijgen verkeersdeelnemers slechts te maken met materiële schade aan het voertuig. In de ergste gevallen kunnen ongelukken door slecht onderhouden wegen leiden tot blijvende invaliditeit of de dood.
 
Hogere premie
Het aantal schademeldingen steeg in de periode van 2008 tot en met 2016 zo snel dat de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG)        haar leden oproept meer aandacht te schenken aan dit onderwerp. Volgens de VNG lopen gemeenten het risico zich in de toekomst niet meer te kunnen verzekeren of alleen tegen hele een hoge premie en eigen risico.
 
Opmars aantal claims
Achmea verzorgt op dit moment ongeveer 70% van alle verzekeringen van de 388 gemeenten in Nederland. Het gemiddelde aantal claims per jaar door wegbeheerschade is 11 claims per gemeente. In 2008 was het aantal schadeclaims op basis van wegbeheerschade nog ongeveer 7 claims per gemeente.
 
Grote bedragen
Jaarlijks elf schadeclaims per gemeente lijkt misschien niet veel, maar volgens riskmanager Louis Koehorst van Achmea kan het om grote bedragen gaan. “Schade aan een velg of de onderkant van een auto is te overzien, maar bij serieus letsel als een dwarslaesie kan het schadebedrag in de honderdduizenden euro’s lopen vanwege gebroken carrières en misgelopen inkomen. En de toename van de schades zit de afgelopen jaren met name in de laatste categorie.”
 
Strafrechtelijke veroordeling
Eind 2012 bleek waar een slecht uitgevoerde onderhoudstaak toe kan leiden. De gemeente Stichtse Vecht werd toen veroordeeld tot een boete na een dodelijk ongeluk waarbij twee motorrijdsters om het leven kwamen. De rechter achtte de gemeente schuldig omdat deze geen actie ondernam na eerdere waarschuwingen van buurtbewoners en een eerder motorongeval.
 
‘Geen veilige aanname’
Volgens adviseur Chris Ravensbergen van VNG is de veronderstelling dat de aansprakelijkheidsverzekering altijd de schade opvangt geen veilige aanname. “Niet alle schades als gevolg van wegbeheerrisico’s vallen onder die verzekering. Het is verder niet ondenkbaar dat de premie op termijn fors zal stijgen en daardoor te kostbaar wordt. Ook bestaat de kans dat verzekeraars overwegen om de wegbeheerschades, of een groter deel daarvan, uit te sluiten van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Gemeenten. Zeker als blijkt dat wegbeheerschades het gevolg zijn van achterstallig onderhoud.”
 
‘Schades moeten verzekerbaar blijven’
Koehorst sluit zich aan bij de woorden van Koehorst: “Deze schades moeten wel verzekerbaar blijven. Als er minder budget is voor onderhoud, komt wel het moment in zicht dat het vangnet niet handhaven is. En dan is er wel een probleem.”
 
‘Opvallend toeval’
Of de toename van het aantal claims direct wordt veroorzaakt door gemeentelijke bezuinigingen durft Koehorst niet te zeggen. “Daar is meer onderzoek voor nodig, maar het is wel een opvallend toeval. Mogelijk gaan gemeenten er onbewust vanuit dat de verzekeraar toch wel betaalt als er wat misgaat. Daarnaast wegen de uitgaven aan de WMO tijdens verkiezingstijden waarschijnlijk zwaarder dan onderhoudskosten.”  
 
Bron: Financieel Dagblad

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...