inloggen  |  aanmelden

Gemeente Zwolle start pilot om eigen panden duurzamer te maken

Gepubliceerd op: 20 September 2017

De gemeente Zwolle wil haar eigen gebouwen duurzamer gaan maken en daarmee het energiegebruik flink verminderen. De burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om te beginnen met een pilot voor zeven gemeentelijke gebouwen, waaronder het Stadhuis.

Eerder dit jaar heeft de gemeente de ambitie vastgesteld om uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn en in 2025 in heel Zwolle 25% minder CO2 uit te stoten dan in 1990.
 
Verschillende maatregelen
Wethouder René de Heer: “De energiebesparing willen we op verschillende manieren realiseren. We nodigen inwoners, ondernemers en andere partijen uit om met plannen te komen voor het opwekken van duurzame energie in Zwolle. Daarnaast zetten we in op energiebesparing in de bestaande bebouwing. Daarin willen we vanzelfsprekend als gemeente ook onze verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven.
 
Investeren om te besparen
De Heer: “Door nu te investeren in energiebesparende maatregelen, zoals dak- en gevelisolatie en zuiniger ventilatie en verlichting, kunnen we de energielasten flink omlaag brengen. Met die besparing kunnen we de maatregelen bekostigen en ook de gebruikers profiteren er van mee.”
 
Zeven panden
Voor de pilot zijn zeven gemeentelijke panden geselecteerd: het Stadhuis, het Celecentrum, de gemeentewerf, de wijkcentra in Holtenbroek en Windesheim, het Hengeveldcollege en het gebouw van Deltion aan de Bagijnesingel. Als ook de gemeenteraad instemt met de pilot gaat de gemeente in gesprek met de gebruikers over de voorwaarden, planning en de aanpak van de maatregelen.
 
Foto: Zwolle.nl.

Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...