inloggen  |  aanmelden

Gemeente Nijmegen verduurzaamt met Green Deal

Gepubliceerd op: 20 Juni 2012

Nijmegen gaat werk maken van duurzaamheid. De gemeente sloot daartoe een Green Deal af met de rijksoverheid. Het gaat daarbij om drie projecten: de realisatie van een warmtenet, het mogelijk maken van windenergie en de verbetering van de energiezuinigheid van bestaande woningen.


Nijmegen sloot de deal samen met haar partners in het Warmtenet; de provincie Gelderland, Nuon, Alliander en de afvalenergiecentrale ARN BV. De restwarmte uit de afvalenergiecentrale zal ingezet worden om op termijn 14.000 woningen te verwarmen. Aanvankelijk zullen twee recente ontwikkelingsgebieden aangesloten worden, op termijn kunnen ook bestaande stadsdelen er aan gekoppeld worden. Het zogenaamde Warmtenet is een duurzaam systeem dat de uitstoot van CO2 met 70% vermindert ten opzichte van verwarming met behulp van HR-ketels op gas. Door de inzet van restwarmte hoeft er minder aanspraak gedaan te worden op fossiele brandstoffen.

Naast het Warmtenet gaat Nijmegen ook investeren in windmolens langs de A15 en samen met woningcorporaties aan het energiezuiniger maken van de bestaande woningvoorraad.

 

De drie projecten zullen fors bijdragen aan het creëren van de energieneutrale stad die Nijmegen in 2045 hoopt te zijn. De Green Deal houdt in dat de rijksoverheid zal bijdragen in de aangedragen projecten met geld en kennis. Daarmee wil het Rijk duurzame innovatie stimuleren. 

Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...