inloggen  |  aanmelden

Gemeente Eindhoven en TU/e sluiten convenant

Gepubliceerd op: 3 Augustus 2015

De gemeente Eindhoven en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben een convenant getekend tot een strategische samenwerking tussen universiteit en gemeente. Beide partijen willen technologie, design en innovatie verbinden aan maatschappelijke uitdagingen.

Het convenant is de uitkomst van jarenlange samenwerking in de regio Eindhoven. De gemeente verwacht met het convenant de woon- en werkkwaliteit in Eindhoven te verbeteren. Dit zal onder andere gebeuren met zogenaamde Living Labs, waarbij de universiteit en de gemeente gezamenlijk in proefprojecten vernieuwende toepassingen beproeven.
 
De stedelijke omgeving wordt anno 2015 geconfronteerd met een aantal grote veranderingen die vragen om nieuwe en innovatieve oplossingen. Klimaatverandering waarbij extreme hitte en regen zich afwisselen; een vergrijzende bevolking die langer zelfstandig woont; transitie van fossiele naar duurzame energie en vervoersopgaven waarbij we optimaal willen bewegen zonder files of vervuiling.
 
"We bieden graag nog vaker onze stad aan als proeftuin om kennis te valoriseren; een belangrijke stap om innovaties te laten transformeren in nieuwe producten en processen. Die kunnen vervolgens ook over heel de wereld benut worden. Maar we zijn natuurlijk vooral op zoek naar dingen waar mensen zich goed door voelen!", aldus wethouder Schreurs van innovatie en duurzaamheid.
 
De uitwerking zal plaatsvinden aan de hand van een aantal van de grootste maatschappelijke thema's voor beide partijen; mobiliteit, energie, gezondheid, educatie, licht en de openbare ruimte. Vanuit de bijdrage aan de maatschappij zoekt de universiteit naar maatschappelijke relevante toepassingen voor technologische ontwikkelingen. Living Labs zijn voor TU/e bij uitstek een platform daarvoor.
 
Toegepaste data, modellen, robotica en nieuwe vormen van samenwerking brengen uiteenlopende en onverwachte oplossingen dichterbij. De strategic areas aan de TU/e (Energy, Health en Smart Mobility) leverde al eerder een clustering op van het universitair onderzoek. Met het convenant wil de TU/e de onderzoeksprogramma's koppelen aan de maatschappelijke uitdagingen in de gemeente Eindhoven. Door het open karakter wordt het convenant in co-creatie uitgewerkt en uitgevoerd met diverse andere partijen.

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...