inloggen  |  aanmelden

Gemeente Alkmaar stimuleert burgerinitiatief bij groenonderhoud

Gepubliceerd op: 7 Juli 2014

Alkmaar stimuleert bewoners om eigen initiatieven te ontplooien als het gaat om groenontwikkeling  en -onderhoud. Inwoners die plannen hebben om bijvoorbeeld geveltuinen of ‘stoepgroen’ te creëren, kunnen daar met de gemeente afspraken over maken. Ook als die stukjes groen officieel op gemeentegrond liggen.
 

Het gebeurt steeds vaker dat stedelingen groene oases creëren in de stad. Op eigen initiatief brengen ze planten aan rond straatbomen, ze fleuren gevels op met verticale tuintjes of onderhouden zelf een stukje gemeenteplantsoen in de buurt. Alkmaar moedigt bewoners aan om daarmee door te gaan en is bereid daarbij te helpen. Als het gaat om het ‘vergroenen’ van de stad, staat de gemeente positief tegenover burgerinitiatieven. Als bewoners in de buurt het groengehalte willen verhogen door geveltuintjes aan te leggen, smalle stroken stoeptegels te vervangen door groen, openbaar groen te adopteren of groene boomspiegels te creëren, kunnen ze die voorstellen bespreken met de gebiedsconsulent van de gemeente. Die zal dan helpen bij het verder uitwerken van het plan. Ook kunnen ze zich aansluiten bij diverse vrijwilligersgroepen die gezamenlijk groeninitiatieven ontplooien. Zo helpen inwoners om de buurt te verfraaien zonder dat de gemeente daar kosten voor maakt.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...