inloggen  |  aanmelden

Geluidsbelasting autosnelwegen onderzocht in 95 gemeenten

Gepubliceerd op: 31 Juli 2012

De komende jaren wordt in 95 gemeenten onderzocht hoe ernstig de geluidsoverlast is van autosnelwegen voor woningen en bedrijven in de omgeving. De resultaten dienen als uitgangspunt voor het nemen van maatregelen als het aanbrengen van stil asfalt of geluidschermen

 

Het idee voor het onderzoek komt van Rijkswaterstaat en kreeg de naam Project Lucht en Geluid (PLuG). Meerdere ingenieursbureaus hebben opdracht gekregen om 95 gemeenten in het noorden en het zuiden van het land en in het IJsselmeergebied aan een onderzoek te onderwerpen. Zij gaan de komende twee jaar in kaart brengen in hoeverre woningen en bedrijven in de buurt van snelwegen hinder ondervinden van het geluid dat het verkeer veroorzaakt. Rijkswaterstaat zal vervolgens werk maken van het verminderen van die hinder. Dat kan door toepassing van stil asfalt of door het plaatsen van geluidschermen.

 

Het project moet medio 2014 gereed zijn. Rijkswaterstaat toont hiermee aan geluidhinder serieus te nemen en gemeenten daarin tegemoet te willen komen.


Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...