inloggen  |  aanmelden

Gelderland zet in op zes sterke gebieden

Gepubliceerd op: 30 September 2015

Gelderland gaat zich de komende vier jaar richten op zes aandachtsgebieden. Samen heten ze de gebiedsopgaven. Elk gebied is uniek qua inwoners, ligging en economische en sociale kansen. Voor elk gebied is of wordt met inwoners, gemeenten, ondernemers en maatschappelijke partijen een plan uitgewerkt.

Voor Arnhem-Nijmegen wordt de economische kracht versterkt door te werken aan de binnensteden, de campus en de energiesector. Voor Ede-Wageningen wordt gekeken hoe het concept Food Valley optimaal te benutten is met innovatie, vestigingsklimaat en onderwijs. In de Stedendriehoek ligt de nadruk op de profilering als Clean Techregio (gericht op hergebruik, energie en schone arbeid) en drie vliegwielprojecten.
 
Bij de Gelderse corridor staat de economische meerwaarde voor de streek centraal van logistiek, waterveiligheid en natuur. Bij de Veluwe wordt gewerkt aan een gezamenlijke agenda die natuur, landschap, cultuurhistorie en economie elkaar laat versterken. Werken aan economie en leefbaarheid staat centraal voor de Achterhoek met de Agenda Achterhoek 2020 en diens projecten voor werk, wonen en bereikbaarheid.
 
Elk gebied heeft een eigen ambitie, uitdaging of kans waar de provincie met gemeenten, ondernemers en maatschappelijke partijen op inzet. De ambitie van de streek bepaalt het speelveld van partners, gebied en aanpak. Elke ambitie wordt verankerd via inhoud, aansturing en middelen. De provincie brengt menskracht, kennis, netwerken en een budget van 90 miljoen euro in. Bij de voorjaarsnota 2016 wordt een eerste verdeling daarvoor gemaakt.

Een greep uit ons leveranciersregisterABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...