inloggen  |  aanmelden

Gelderland geeft oude vuilstortplaatsen nieuwe bestemming

Gepubliceerd op: 4 November 2011

De provincie Gelderland gaat meer dan 700 vuilstortlocaties die niet meer in gebruik zijn een nieuwe bestemming geven. Zo kunnen er stadsparken, parkeerplaatsen of zonnepanelenparken verrijzen op deze locaties. Gemeenten en andere grondeigenaren krijgen hulp bij de herontwikkeling.

Veel gemeenten, vooral kleine, vinden het lastig om vuilstortlocaties te herontwikkelen. Het is dan ook een ingewikkeld traject waarbij publiek-private samenwerking, bestemmingsplanwijzigingen, ecologisch onderzoek, subsidies en saneringsplannen komen kijken. De provincie Gelderland gaat gemeenten actief wijzen op de mogelijkheden van herontwikkeling en hen begeleiden in dat traject. Het gooit daarbij ook de eerste positieve ervaringen in de regio in de strijd. Een aantal stortplaatsen is al herontwikkeld tot zonnepanelenpark, stadspark, natuurgebied, parkeerplaats, of bebouwd met een sporthal of bedrijfshal.  Ook bestaan er ideeën voor recreatieve invulling of voor de teelt van energiegewassen als wilg, populier of maïs.

De kosten voor herontwikkeling komen voor rekening van de initiatiefnemer, maar de provincie kan  extra menskracht inzetten om gemeenten over de drempel te helpen en actief mee te denken.

Bron: iNSnet


Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...