inloggen  |  aanmelden

Gebiedsautoriteit moet kantorenleegstand tegengaan

Gepubliceerd op: 1 Oktober 2014

Gemeenten moeten een gebiedsautoriteit instellen, die het probleem van de kantorenleegstand op een onorthodoxe manier kan aanpakken. Dat schrijft een expertteam van 16 ondernemers en directeuren van VNO-NCW West in het rapport 'Meters maken: naar een nieuwe aanpak leegstand kantoren.'

In Nederland staat ruim 8 miljoen m2 kantoorruimte leeg. Dat is circa 18 procent van de totale kantorenvoorraad. Ook bij een aantrekkende economie is de verwachting dat de leegstand verder zal oplopen. Voor VNO-NCW West reden om eind 2013 een expertteam van leden samen te stellen met de vraag oplossingen te bedenken voor dit grote probleem.
 
In het rapport 'Meters maken: naar een nieuwe aanpak leegstand kantoren' presenteert het team een samenhangend geheel van bestaande en nieuwe maatregelen. Het voorgestelde pakket aan maatregelen moet de schade beperken. In de eerste plaats moeten de provincies hun regierol waarmaken. Zij moeten de plannen voor nieuwe kantoren concentreren in de grote steden en daar toplocaties voor moderne panden (duurzaam, energiezuinig en afgestemd op het nieuwe werken) faciliteren. Tegelijkertijd moeten zij de planvoorraad van gemeenten reduceren.
 
Ten tweede moeten gemeenten de mogelijkheid krijgen een gebiedsautoriteit in te stellen. Dit orgaan bestaat uit publieke en private partijen en krijgt de opdracht een plan te maken voor de herstemming en ontwikkeling van een locatie waar leegstand aanwezig is. Dit plan kan dan later als zwaarwegend advies worden ingebracht in de gemeenteraad. De gebiedsautoriteit heeft tot taak de uiteenlopende belangen te matchen. Door alle betrokken partijen bijeen te brengen op het niveau van een locatie in plaats van op het niveau van een kantoor of straat, is die matching mogelijk. De gebiedsautoriteit kan zorgen voor slagkracht in het transformatieproces.
 
De gebiedsautoriteit maakt het ook mogelijk de rol van private partijen te vergroten. Het expertteam beveelt nadrukkelijk aan niet uitsluitend direct belanghebbenden te betrekken, maar ook marktpartijen die op basis van hun specifieke deskundigheid creatieve ideeën voor de transformatie kunnen inbrengen. 

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...