inloggen  |  aanmelden

Forse verschillen in de doelmatigheid gemeentelijke wegbeheer

Gepubliceerd op: 20 November 2017

De kostendoelmatigheid van het wegbeheer van gemeenten verschilt sterk per gemeente. Uit onderzoek van IPSE Studies (CAOP/TU Delft) blijkt dat veel gemeenten het wegbeheer op het eerste gezicht nog doelmatiger inrichten. De gemiddelde doelmatigheid van de kosten voor het wegbeheer van gemeenten is 78 procent.

Het onderzoek ‘Wegen gewogen’ is onderdeel van een onderzoeksprogramma naar de productiviteit en doelmatigheid van de publieke sector, dat gesubsidieerd wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiervoor werd eerder al onderzoek gedaan naar de onderwijshuisvesting en belastinginning door gemeenten.
 
Stijgende kosten
Gemeenten beheren in totaal ongeveer 85 procent van het wegennet, wat neerkomt op 120.000 kilometer in weglengte. Het beheer hiervan bestaat voornamelijk uit onderhoud aan bestaande wegen. De kosten hiervan bedragen landelijk ongeveer 3,5 miljard euro. Door uitgesteld onderhoud tijdens de crisis nemen naar verwachting de kosten van het gemeentelijk wegbeheer de komende jaren toe.
 
‘Leer van best practices
De gemiddelde doelmatigheid van 78 procent biedt bij veel gemeenten perspectief voor verbeteringen. Dat blijkt uit een empirische benchmarkanalyse waarin de beheerskosten tussen 2008 en 2014 zijn afgezet tegen de weglengte en omgevingsfactoren zoals de bodemkwaliteit en het weggebruik. De onderzoekers bevelen daarom aan om best practices bij het wegbeheer verder te onderzoeken. Op die manier kunnen gemeenten van elkaar leren om de doelmatigheid verder te verbeteren.
 
Doelmatigheid
In het onderzoek hielden de onderzoekers rekening met die fysieke verschillen tussen gemeenten. Zo zijn de beheerskosten van een kilometer weg het hoogste in dichtbevolkte, stedelijke gemeenten met een slechte bodemkwaliteit en veel water. De relatie met kwaliteit is niet onderzocht, omdat er weinig cijfers beschikbaar zijn over de kwaliteit van gemeentelijke wegen.
 
Bron: CAOP.

Een greep uit ons leveranciersregister


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...