inloggen  |  aanmelden

Financiële positie gemeentes niet achteruit gegaan

Gepubliceerd op: 10 Juni 2016

De financiële positie van gemeenten verslechtert niet. Dat blijkt uit het verslag van de provinciaal toezichthouders, dat minister Ronald Plasterk (BZK) naar de Kamer heeft gestuurd. Gemeenten hebben in hun begrotingen 2016 voor de eerste keer de verplichte vijf financiële kengetallen opgenomen.

Hoewel nog niet alle gemeenten deze kengetallen op een juiste manier in hun begroting hebben verwerkt kan ook op basis hiervan worden gesteld dat de financiële positie van gemeenten niet achteruit gaat. Hierbij dient wel de kanttekening te worden geplaatst dat veel van de gemeenten ook bij de begroting 2016 het uitgangspunt hebben gehanteerd dat de lasten van de decentralisaties gelijk zijn aan de baten. Over een aantal jaren zal een completer beeld van de financiën geschetst kunnen worden. Plasterk plaatst daarbij wel als kanttekening dat veel gemeenten ook bij de begroting 2016 het uitgangspunt hebben gehanteerd dat de lasten van de decentralisaties gelijk zijn aan de baten. Over een aantal jaren zal een completer beeld van de financiën geschetst kunnen worden.
 
Omdat financiële krapte kan leiden tot veronachtzaming van het onderhoud aan kapitaalgoederen (wegen, bruggen/viaducten, openbaar groen en gebouwen) hebben BZK en de provinciaal toezichthouders een vervolg gegeven aan het onderzoek naar het onderhoud van de kapitaalgoederen. Voor de gemeenten komt hieruit naar voren dat 1 op de 10 gemeenten het budget voor onderhoud heeft verlaagd waardoor dit niet langer toereikend is voor het onderhoudsniveau dat deze gemeenten zelf hebben opgenomen in hun onderhouds- en beheerplannen.
 
Niet alle gemeenten hebben middelen gereserveerd om het geconstateerde achterstallig onderhoud weg te werken. De gemeenten waarbij dit het geval is, zullen door de provinciale toezichthouder scherp in het oog worden gehouden. Voor alle gemeenten geldt dat het onderhoud van kapitaalgoederen een onderzoeksthema blijft bij de beoordeling van de begroting 2017.

Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...