inloggen  |  aanmelden

Fiets verovert terrein op auto in Nederland

Gepubliceerd op: 19 Juni 2017

In 76 steden in Nederland (gemeenten met meer dan 50 duizend inwoners) verplaatsen de inwoners zich voor ritten tot 7,5 km meer met de fiets dan met de auto. Bij langere afstanden (7,5 tot 15 kilometer) gebruiken inwoners vaker de auto, maar heeft de fiets ook een belangrijk en groeiend aandeel. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Goudappel Coffeng. Het groeiende fietsgebruik vraagt om een uitgebreide infrastructuur van hoogwaardige fietspaden.

Met het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN-data) bracht het adviesbureau het fietsgebruik van 2010 tot 2015 in kaart. Dit zijn vooral verplaatsingen per fiets en per auto van inwoners van Nederlandse gemeenten. Verplaatsingen per openbaar vervoer en te voet zijn voor de analyse buiten beschouwing gelaten.
 
Korte afstanden
Richard ter Avest, adviseur mobiliteit & ruimte van adviesbureau Goudappel Coffeng, geeft aan dat Nederlanders voor kortere ritten al veel gebruik maken van de fiets. “Van de 76 grootste gemeenten in Nederland (gemeenten met meer dan 50.000 inwoners) rijdt men in 71 gemeenten al meer per fiets dan dat met de auto bij verplaatsingen korter dan 7,5 km.”
 
Kleinere steden
Maar niet alleen in de grotere steden wordt veel gefietst; ook in kleinere steden (gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners) zijn talrijke gemeenten waar al meer wordt gefietst dan autogereden. Dit is weliswaar in mindere mate het geval dan in de grotere steden, maar er zijn tientallen gemeenten waar de verhoudingen fietsverplaatsing ten opzichte van verplaatsing per auto circa 60-40% is. Vanuit kleinere steden fietsen inwoners vaak naar de grotere moedersteden voor werk, school of studie.
 
Grotere afstanden
Bij verplaatsing over afstanden tussen 7,5 en 15 kilometer is het fietsaandeel nog steeds substantieel. Voor deze langere afstanden is het autogebruik weliswaar groter (2 van de 3 verplaatsing gaan per auto), maar is de verplaatsing per fiets nog steeds substantieel met 1 op de 3 verplaatsingen.
 
Rol gemeentes
Het grote en groeiende aantal inwoners dat de fiets pakt, zorgt ervoor dat de noodzaak van een uitgebreid netwerk van fietspaden van een goede kwaliteit toeneemt. Gemeenten hebben hierbij de rol om inwoners die dagelijks de gemeente in- en uitfietsen te voorzien van fietspaden waar zij veilig gebruik van kunnen maken. Met het toenemende fietsverkeer is het voor gemeentes belangrijk om deze faciliterende rol niet uit het oog te verliezen.
 
Bron en foto: Verkeersnet

Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...