inloggen  |  aanmelden

Monitoring Platform NL

Gepubliceerd op: 5 December 2017

Monitoring is niet meer weg te denken uit de Bouw- en Inframarkt. Monitoring wordt niet langer gezien als kostenpost. Langzaam verandert het inzicht over monitoring. De Bouw- en Inframarkt raakt overtuigd dat door goede monitoring juist kosten kunnen worden bespaard. De branche groeit al jaren gestaag en inmiddels is er sprake vaneen volwassen Monitoringmarkt. 

Een 5-tal initiatief nemers zijn in 2016 bij elkaar gekomen met het idee meer zichtbaarheid en structuur te geven aan de Monitoringmarkt. De vijf initiatiefnemers: Sander van Monsjou, Van Monsjou & partners - Fred Pannekoek, Fides expertise - Patrick IJnsen, Hektec BV - Erik de Bruin, Brem Funderingsexpertise – Martijn Louws, Fugro NL Land BV hebben in september 2017 een symposium georganiseerd om dit idee met aanbieders van monitoring en andere stakeholders te delen.
 
Aanleiding
Door ontwikkelingen in de sensor-, logger-, communicatie- en presentatie technieken is monitoring sterk in beweging. Vanuit de Eurocode EC7 wordt in Europees verband gewerkt aan de ontwikkeling van diverse ISO-18674 normen voor monitoringstechnieken. Fugro NL Land B.V. speelt een cruciale rol in deze ontwikkeling en heeft geconstateerd dat verschillende inzichten bestaan over terminologieën en richtlijnen voor monitoring. De initiatiefnemers onderkennen de behoefte in de branche aan eenduidigheid in terminologie en richtlijnen ten aanzien van de wijze waarop monitoring in projecten wordt voorgeschreven en toegepast.

Doelgroep / deelnemers
Alle Nederlandse bedrijven die actief zijn in de geotechnische en/of geodetische monitoring kunnen deelnemen. Daarnaast kunnen Nederlandse toeleveranciers aanschuiven. Ook opdrachtgevers zoals Overheden, Aannemers, Bestekschrijvers en Nederlandse ingenieursbureaus zijn welkom. Getracht wordt om met zo veel mogelijk partijen aan tafel te komen ten einde samen de Monitoring Branche verder te brengen.

Onderwerpen
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: harmoniseren gebruik terminologieën, benoemen omissies in bestekteksten, impact contractvormen, onafhankelijkheidstoets, specifieke projectvoorwaarden, leveringscondities, synchroniseren ISO-normen en NL regels en het promoten van Observational Method.

Symposium
Het Symposium “Monitoring Platform NL” is op donderdag 28 september 2017 gehouden. Het idee van dit symposium was het onderzoeken van de mogelijkheden voor het oprichten van een landelijk Monitoring Platform met als doel het stimuleren van de kwaliteitsverbetering, ontwikkelen van richtlijnen, implementeren van kennisdeling en creëren van uniformiteit. De opkomst voor het symposium was bijzonder hoog. Veel bedrijven hebben gehoor gegeven aan de oproep en zijn aanwezig geweest. Tijdens het symposium is een enquête gehouden waarin over een breed scala aan onderwerpen de meningen is gepeild. De initiatiefnemers hebben het vertrouwen en steun gekregen voor het oprichten van Monitoring Platform NL van waar uit gewerkt gaat worden aan kwaliteitsverbetering, richtlijnen, kennisdeling en uniformiteit.

Programma 
12:45    Ontvangst
13:10    Opening en inleiding - P. Nelemans | Fugro NL Land BV
13:20    Presentatie ISO 18674 - M.D.H. Louws | Fugro NL Land BV
13:40    Presentatie Geluid – F. Pannekoek | Fides Expertise / J. Hoogenboom Hektec
14:00    Presentatie Trillingen / herziening SBR-A – C. Geurts | TNO
14:20    Presentatie Geodetisch Monitoren – IJ. v/d Bent | Prisma Passe-Partout Groep
14:40    Pauze
15:10    Presentatie GeoRiskPortal – R. Pot | Fugro NL Land BV
15:30    Presentatie Waterspanningsmeten – C. v/d Made | Wiertsema & Partners
15:50    Presentatie Monitoringplannen – H. Netzel | Crux
16:10    Presentatie Monitoring Platform NL – M.D.H. Louws | Fugro NL Land BV
16:30    Stellingen – P. Nelemans | Fugro NL Land BV
16:50    Netwerk borrel
18:00    Einde
 
Opvolging
Alle aanwezigen waren van mening dat het een goed initiatief was om zo’n symposium te organiseren. De uitkomst van het symposium is dan ook zeer positief te noemen. In de nabije toekomst zal gewerkt worden aan het oprichten en formaliseren van het “Monitoring Platform NL”. Op korte termijn zal aan de deelnemers de vraag worden voorgelegd welke bijdrage en/of rol wordt geambieerd. Vervolgens zal gewerkt worden aan eenduidige bestekteksten, leveringscondities, etc. Op termijn zal een 2e symposium worden gehouden waarbij de rol van de opdrachtgevers wordt benadrukt. En er bestaan ideeën over bijeenkomsten voor aannemers en verzekeraars.

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...