inloggen  |  aanmelden

Fides Expertise in CUR commissie Handboek funderingsherstel

Gepubliceerd op: 22 November 2011

In de komende decennia zal in Nederland bij minstens 250.000 woningen de fundering moeten worden hersteld (Manifest voor funderingsherstel, oktober 2009). Reden is dat deze woningen op houten palen zijn gefundeerd, waarbij sprake is van matige tot ernstige aantasting als gevolg van droogstand en/of bacteriële aantasting en/of onvoldoende draagvermogen als gevolg van overmatige negatieve kleef. Daarnaast zal een onbekend aantal niet-gefundeerde woningen (fundering op staal) in klei- en veengebieden moeten worden voorzien van een nieuwe paalfundering. Het ontbreekt thans aan een eenduidige en breed geaccepteerde richtlijn met betrekking tot de beschikbare hersteltechnieken.

Daarnaast zal bij een onbekend aantal ondiep gefundeerde panden (de op staal gefundeerde panden) funderingsversterking nodig zijn. Hier kan de injectietechniek mogelijk uitkomst bieden. In sommige gevallen kan een paalfundering nodig zijn.
Een eenduidige beoordelingssystematiek voor het onderzoek naar en het vaststellen van de kwaliteit van de paalfundering is inmiddels ontwikkeld, daarvoor verwijzen wij u graag naar de F3O richtlijn -Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen.
In vervolg hierop werkt Fides Expertise mee aan een handboek dat ontwikkeld wordt voor de fase na het onderzoek,namelijk het daadwerkelijk herstel van de fundering. Alle daarbij van belang zijnde aspecten komen in deze richtlijn aan de orde. Nadrukkelijk gaat het hierbij niet alleen om de technische aspecten en mogelijkheden maar ook om de emotionele, organisatorische, juridische en verzekeringstechnische aspecten.

Om te komen tot een breed gedragen en algemeen geaccepteerde richtlijn voor funderingsherstel is een commissie samengesteld waarin alle bij funderingsherstel betrokken partijen ruim vertegenwoordigd worden.

De richtlijn is bedoeld voor het funderingsherstel of zelfs een complete vervanging van de fundering van panden waarvan de fundering onvoldoende draagkracht heeft.

De doelgroep van de richtlijn bestaat uit opdrachtgevers, opdrachtnemers en gemeenten waar de funderingsproblematiek tot uiting komt.
Tot de opdrachtgevers behoren naast professionele instanties, zoals woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en verenigingen van eigenaren, ook individuele huizenbezitters (particulieren). Tot de opdrachtnemers behoren de aannemers, die het funderingsherstel daadwerkelijk uitvoeren, en de advies- en ingenieursbureaus, die het funderingsherstel voorbereiden en begeleiden.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer informatie kunt u vinden op www.fides-expertise.nl


Een greep uit ons leveranciersregister


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...