inloggen  |  aanmelden

Extra controles bij risicovolle bedrijven

Gepubliceerd op: 31 Juli 2011

Het Moerdijks college wil 25.000 euro uittrekken om bedrijven die vallen onder Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) de komende jaren extra te controleren.

Vorig jaar werden de zogeheten extra wildcard controles bij de risicovolle bedrijven geschrapt. Dat gebeurde in het kader van de bezuinigingen. Na de forse brand bij Chemie-Pack op het industrieterrein Moerdijk en de kritiek die daarna losbarstte, wil het college de extra controles weer invoeren. De kritiek richtte zich zoals bekend vooral op de manier van blussen, maar ook op het handhaven van de regels en het toezicht houden. Dat is wettelijk vastgelegd.

Met de extra controles wil Moerdijk vooral aankloppen bij bedrijven die de regels slecht naleven en waar geregeld incidenten zijn. Als er een vermoeden is dat bij een bedrijf de voorschriften worden overtreden, kunnen handhavers en toezichthouders met een zogeheten wildcard-controle het bedrijf uitvoerig controleren.

Met het weer uitvoeren van die controles haakt de gemeente Moerdijk in op aanbevelingen uit het rapport van de Milieudienst Rijnmond. Op verzoek van de gemeente Moerdijk, keek Rijnmond eens rond in de handhavingskeuken van Moerdijk. Een van de aanbevelingen was het invoeren van de wildcard controles.

Het Moerdijks college wil ook extra geld uittrekken om zogeheten C2000 communicatie apparatuur aan te schaffen. Politie, brandweer en andere hulpdiensten communiceren onderling met die apparatuur. Drie buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente Moerdijk krijgen die apparatuur om snel op de hoogte te zijn van calamiteiten en de manier waarop die calamiteit bestreden wordt én de hulpverleniging op gang komt. De apparatuur kost 6200 euro en voor het gebruik van het netwerk tot 2015 moet 8000 euro betaald worden. Na 2015 moet er voor het gebruik van het netwerk jaarlijks 2000 euro overgemaakt worden. Dit jaar wordt er gewerkt aan een nieuw handhavingsprogramma dat volgend jaar in werking treedt.


Een greep uit ons leveranciersregisterMIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...