inloggen  |  aanmelden

Europese ministers bij elkaar voor stedelijke ontwikkeling

Gepubliceerd op: 9 Mei 2016

Op maandag 30 mei 2016 vindt in Amsterdam een informele bijeenkomst voor ministers verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkeling plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden afspraken gemaakt over het verder verbeteren van het leven voor inwoners van Europese steden. Deze afspraken worden vastgelegd in het zogeheten ‘Pact van Amsterdam’.

Het Pact van Amsterdam moet het begin zijn van hechtere samenwerking tussen steden, lidstaten, de Europese Commissie en Europese koepelorganisaties. Deze samenwerking moet zorgen voor betere toegang tot Europese fondsen voor steden, het versoepelen van knellende Europese regels en het beter delen van kennis.
 
De ministers verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkeling krijgen vier partnerschappen gepresenteerd: Huisvesting (trekker: Slowakije), Luchtkwaliteit (trekker: het Ministerie van I&M), Integratie van migranten en vluchtelingen (trekker: Amsterdam) en Stedelijke Armoede (trekker: België en Frankrijk). In deze partnerschappen werken lidstaten, steden, Europese instellingen en experts samen aan belangrijke Europese stedelijke uitdagingen. De komende tijd worden er meer van dit soort partnerschappen opgezet, onder meer over mobiliteit, digitale transitie en duurzame energie.

Een greep uit ons leveranciersregisterTensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...