inloggen  |  aanmelden

Europese grote steden willen betaalbare huisvesting

Gepubliceerd op: 18 Februari 2014

Dertig grote Europese steden willen meer betaalbare huisvesting. Zij dienen hiertoe een resolutie in bij de Europese Commissie, om de verantwoordelijkheid voor een goed huisvestingsbeleid neer te leggen bij gemeenten en de afzonderlijke lidstaten. Daarbij pleiten zij voor een brede sociale huursector.
 

De burgemeesters van de steden waaronder Van der Laan (Amsterdam) en Van Aartsen (Den Haag), willen af van de regelgeving uit Brussel die staatssteun alleen toestaat voor de allerarmsten. Zij vinden dat zij alle burgers moeten kunnen huisvesten in goede en betaalbare woningen. In de brief die de resolutie aanbiedt staat: `Wonen is een basaal sociaal recht, en betaalbare veilige huisvesting is de belangrijkste voorwaarde voor sociale cohesie in onze maatschappij, en voor een goed gelukkig leven.'
 
De resolutie is maandag 17 februari in Brussel gepresenteerd door de burgemeesters van Amsterdam, Bratislava, Ljubljana en Nantes. De vier grote steden in Nederland waarschuwden al eerder voor een toenemende kloof tussen rijk en arm in de steden. Voor de concentratie van goedkopere huurwoningen in kwetsbare wijken, en het onbetaalbaar worden van de huren in de gewilde stadswijken. Zij noemden het een ongewenste en gevaarlijke ontwikkeling. Het Europese Parlement, de Europese Economische en Sociale Commissie en het Comité voor de regio's benadrukten recentelijk het grote belang van betaalbare huisvesting voor de maatschappij, de economie en de leefomgeving.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...