inloggen  |  aanmelden

Energieakkoord staat bouw zonnepark Limburg in de weg

Gepubliceerd op: 3 December 2013

De aanleg van een gigantisch zonnepark in het Noord-Limburgse Gennep gaat voorlopig niet door. Als reden geven de initiatiefnemers aan dat de bepalingen in het Energieakkoord de uitvoering in de weg staan. Het akkoord beoogt de opwekking van duurzame energie te stimuleren, maar werpt daar in dit geval juist obstakels voor op.
 

Het plan was om op bedrijventerrein De Brem in Gennep een zonnepanelenpark van maar liefst 28 ha aan te leggen. De 75.000 zonnepanelen zouden ruim 19 megawatt aan stroom kunnen opwekken. Hoewel de plannen klaar liggen, blijkt het Energieakkoord in de weg te staan om ze ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Belangrijkste obstakel is de zogenaamde postcoderoos. Volgens het Energieakkoord krijgen kleinverbruikers die in coöperatief verband duurzame energie opwekken een aanzienlijke korting op de energiebelasting, mits ze binnen een bepaalde afstand tot de installatie wonen. Daarvoor is de postcoderoos opgesteld. Dit is het viercijferige postcodegebied waarin de installatie zich bevindt en de direct aangrenzende postcodegebieden. In een dunbevolkte grensregio als Noord-Limburg is de actieradius te klein. In dit geval zou ruim de helft van de mogelijke afnemers moeten meedoen om een gezonde business case te hebben. Volgens de initiatiefnemers is dat praktisch onmogelijk. Een tweede hindernis in het Energieakkoord is het gebrek aan zekerheid voor investeerders. Het zou namelijk goed kunnen dat de huidige belastingvoordelen over enkele tijd weer teruggedraaid worden. Vooral banken eisen meer zekerheid bij een investering in een project als dat in Gennep. Het projectteam heeft geprobeerd de overheid over te halen een uitzondering te maken voor dit project en de ‘postcoderoos’ te vergroten. Hier is negatief op gereageerd.
 
Met financiële steun van de gemeente Gennep en de provincie Limburg is begin dit jaar de Stichting Haalbaarheidsstudie duurzaam energiepark De Brem opgericht. Daaruit kwam een positief advies. De nieuwe bepalingen in het Energieakkoord maken echter dat men nu geen heil meer ziet in het project. De plannen zijn dus voorlopig in de ijskast gelegd.
 
Bron: persbericht energiepark De Brem
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...