inloggen  |  aanmelden

Eén informatiepunt voor de Omgevingswet

Gepubliceerd op: 23 Juni 2016

Vanaf 1 oktober 2016 kunnen professionals van overheden en bedrijven terecht bij één landelijk informatiepunt voor informatie over de Omgevingswet. Op het Informatiepunt Omgevingswet is de juridische en praktische uitleg van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de implementatie van de wet te vinden. Ook komen er digitale voorzieningen via het Informatiepunt beschikbaar.

Het Informatiepunt Omgevingswet wordt opgericht door het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Binnen dit programma werken overheid, provincies, waterschappen en gemeenten samen om de implementatie van de Omgevingswet goed te laten verlopen.
 
De kern van het Informatiepunt Omgevingswet wordt gevormd door de Helpdesk Bouwregelgeving (BZK) en delen van Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat), namelijk Bodem+, Helpdesk Water en InfoMil. Daarnaast vormt het Informatiepunt Omgevingswet een partnerschap met diverse specialistische helpdesks en publieksloketten, de zogenoemde IP-partners. Dit zijn Informatie Rijksoverheid, Helpdesk Afvalbeheer, Commissie voor Milieu Effect Rapportage, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Antwoord voor Bedrijven, Kadaster, Inspectie Leefomgeving en Transport, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Staatstoezicht op de Mijnen, Interprovinciaal Overleg/BIJ12 en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
 
Samen met de partners zorgt het Informatiepunt straks voor een gecoördineerde informatieverstrekking en vraagbeantwoording. Ook voert het Informatiepunt regie op vakinformatie die het Informatiepunt en partners verstrekken en bewaakt zo de integraliteit en kwaliteit van de informatie die gegeven wordt.

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...