inloggen  |  aanmelden

Emmen gaat 95,5 MW windenergie opwekken

Gepubliceerd op: 27 Augustus 2014

De verdeling van de 285,5 MW windenergie in Drenthe is bekend. De provincie Drenthe heeft in het zuiden de gemeente Emmen aangewezen om 95,5 MW te realiseren. Er kunnen daar circa 32 windturbines geplaatst worden. De gemeente Coevorden werkt al aan de realisatie van 40 MW.
 

Dit hebben GS in het Regieplan windenergie Drenthe vastgesteld. Hiermee is de door minister Kamp gevraagde 135,5 MW toebedeeld en kan het windpark in het noordelijk deel van het zoekgebied (Borger-Odoorn en Aa en Hunze) begrensd worden tot 150 MW.
 
Dit voorjaar heeft de provincie een verkenning naar de mogelijkheden voor windenergie in Emmen en Coevorden laten maken. Coevorden is goed op weg en uit de verkenning blijkt dat 95,5 MW in Emmen realistisch is. GS vragen nu aan een in te stellen Adviescommissie Windenergie Drenthe met bewoners en gebruikers van gebieden in gesprek te gaan over mogelijke locaties in Emmen. Voor 1 december 2014 moet dit leiden tot vaststelling van een beperkt aantal kansrijke gebieden. De Adviescommissie zal ook gebruik maken van het vele voorwerk dat de gemeente heeft gedaan.
 
De provincie Drenthe heeft eerder samen met de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Coevorden en Emmen een gebiedsvisie Windenergie opgesteld. In deze gebiedsvisie is aangegeven waar de 285,5 MW aan windenergie in de Veenkolonien wordt gerealiseerd voor eind 2020. In de gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn is een Rijks Coördinatie Regeling (RCR) van kracht. Minister Kamp heeft in een brief laten weten dat het de bedoeling is in deze gemeenten 150 MW te realiseren, mits de provincie snel concreet maakt waar in het resterende Drentse zoekgebied (Emmen en Coevorden) 135,5 MW concreet wordt ingevuld. Wanneer de provincie dit nalaat, heeft het rijk de mogelijkheid om het windpark in Borger-Odoorn en Aa en Hunze te vergroten met 35,5 MW.

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...