inloggen  |  aanmelden

Eindhoven start pilot meerjarige evenementenvergunning

Gepubliceerd op: 22 September 2014

De gemeente Eindhoven start met een driejarige pilot voor meerjarige evenementenvergunningen. Het gaat om een pilot voor meer jaren. Jaarlijks evalueert en zoekt de gemeente naar mogelijkheden om zaken waar kan nog soepeler te organiseren. De gemeenteraad beslist hier 14 oktober definitief over.

Bij de behandeling van de herijking van het evenementenbeleid op 18 februari 2014 is een amendement aangenomen om te komen tot een meerjarige evenementenvergunning. Het gaat om drie categorieen: alle kleinschalige wijkevenementen; alle evenementen die de afgelopen vijf jaar ononderbroken hebben plaatsgevonden en alle evenementen waar op basis van de degelijke staat van dienst van uit gegaan kan worden dat een meerjarige vergunning afgegeven kan worden.
 
De organisatoren die in aanmerking komen voor een meerjarige vergunning moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten drie opvolgende edities van het evenement in de periode 2012-2014 hebben gehad en het evenement moet ieder jaar op dezelfde locatie plaatsvinden. Verder moet de data van het evenement bekend zijn voor 2015, 2016 en 2017 en mogen er geen grote wijzigingen in het programma zitten in de periode 2012-2014. Tenslotte mochten afgelopen jaren geen grote incidenten gedurende het evenement hebben plaatsgevonden.
 
De gemeente start met een steekproef van 25% van het totaal aantal evenementen dat voldoet aan de voorwaarden. De opzet van de pilot meerjarige vergunning is afgestemd met de externe partners Stichting Horeca Eindhoven en Evenementen Platform Eindhoven. Zodra er geloot is en bekend is wie er deel mogen nemen aan de pilot zal er contact worden opgenomen met deze organisatoren. Met hen zal een duidelijk tijdspad worden doorgesproken en zal aangegeven worden wanneer zij de meerjarige vergunning kunnen verwachten.

Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...