inloggen  |  aanmelden

Eerste toepassing van Infrakit in Nederland!

Gepubliceerd op: 9 December 2015

Een Primeur voor De Centrale As: hier wordt Infrakit voor het eerst in Nederland toegepast! Infrakit is een innovatief systeem in de cloud waarbij tijdens alle fasen van het project digitaal wordt samengewerkt. Roelofs biedt door de inzet van Infrakit een praktische oplossing voor de toepassing van BIM in infrastructuur projecten.

Het gehele ontwerp van De Centrale As is door Roelofs in 3D gerealiseerd. Door te werken in een 3D omgeving zijn potentiële knelpunten vroegtijdig inzichtelijk gemaakt. Uiteraard zijn deze knelpunten opgelost waardoor stagnatie gedurende de uitvoeringsfase wordt voorkomen. Er is hiermee een kwalitatief hoogwaardig ontwerp geleverd.
 
Innovatief digitaal projectmanagement door Infrakit
Door toepassing van Infrakit wordt door alle betrokkenen (ook 3D-besturing van machines) met dezelfde actuele ontwerpinformatie gewerkt en is uitvoeringsdata te allen tijde voor iedereen beschikbaar. Door tevens de planning aan het 3D-model te koppelen zijn afwijkingen snel inzichtelijk en wordt het makkelijker om het project binnen tijd en budget te realiseren.
 
Door alle projectinformatie met alle betrokkenen te delen (ook met de opdrachtgever, de Provincie Fryslân) ontstaat een open, transparant en efficiënt proces. Uiteraard kunnen alle betrokkenen de actuele informatie raadplegen via de computer, maar ook via smartphone en tablet via een speciaal ontwikkelde app.
 
Het project
De Centrale As is een autoweg die van Dokkum in het noorden tot Nijegea in het zuiden aangelegd wordt. Het betreft voor het grootste deel een dubbelbaans autoweg (2x2) waar een maximumsnelheid zal gelden van 100 km/uur. Het tracé bestaat uit drie deelgebieden (Noord, Midden en Zuid). De combinatie Jansma, Roelofs en van Spijker gaan werkzaamheden uitvoeren aan deelgebied Noord 1. 

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...