inloggen  |  aanmelden

Drechtsteden blijven werken aan verbetering luchtkwaliteit

Gepubliceerd op: 7 Juli 2015

De luchtkwaliteit in de Drechtsteden valt voor fijnstof en stikstofdioxide net binnen de landelijke normen. Dit blijkt uit de landelijke monitoringsrapportage van het rijk. Toch blijven de Drechtsteden inzetten op verbetering van luchtkwaliteit. Daarvoor worden dit jaar ook nog verschillende maatregelen genomen.

“We willen een aantrekkelijke woon- en werkomgeving zijn en daarvoor is een goede luchtkwaliteit belangrijk”, zegt portefeuillehouder Duurzaamheid van het Drechtstedenbestuur Henk Mirck. “Daarom blijven we daar aan werken. Alle maatregelen die we nemen dragen concreet bij aan verbetering van de luchtkwaliteit in onze regio.” Met extra geld wordt dit jaar bijvoorbeeld realisering van nog meer dan de huidige honderd oplaadpalen voor elektrische auto's bij bedrijven in de regio gestimuleerd.
 
Om inwoners en bedrijven bewust te maken van hun mogelijkheden om bij te dragen aan verbetering van de luchtkwaliteit worden verschillende acties gestart. Een daarvan is plaatsing van bordjes met de tekst “Brug open? Motor af” bij bruggen in de regio. Ook wordt het gebruik van vervuilende scooters teruggedrongen. Bij bedrijven ligt de nadruk op duurzame energieopwekking en maatregelen om energie te besparen.
 
Ook het openbaar vervoer in de Drechtsteden wordt verder `verduurzaamd'. Zo start op korte termijn de aanbesteding om het veer Dordrecht-Werkendam duurzamer te maken. De luchtvervuiling bij in- en uitgangen van de tunnels op de A15 en A16 wordt verminderd met groene beplanting en een zogenaamde `smogstofzuiger'. Daarnaast wordt onderzocht welke maatregelen doorstroming van verkeer op de A15 bevorderen.

Een greep uit ons leveranciersregisterDe ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...