inloggen  |  aanmelden

Digitale koppeling riolering Zeeuwse gemeenten en waterschap

Gepubliceerd op: 13 Mei 2015

Een eerste stap is gezet om de gemeentelijke Zeeuwse riolering digitaal te koppelen aan het rioolstelsel van waterschap Scheldestromen. Onder de noemer Samenwerking Afvalwaterketen plus (SAZ+) werken alle dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap en Evides Waterbedrijf samen. Het doel daarbij is om de Zeeuwse afvalwaterketen te beheren als een organisatie en een systeem. 

Gemeenten hebben de taak om afvalwater in te zamelen en het waterschap om het afvalwater van buiten de gemeentegrenzen te transporteren naar uiteindelijk de rioolwaterzuiveringen om het afvalwater te zuiveren. Het afvalwatersysteem, het buizenstelsel, was al op elkaar aangesloten. Nu is ook een eerste digitale koppeling gemaakt tussen de besturingssystemen van rioolgemalen van de gemeente en het waterschap. Dat is belangrijk om de capaciteit van de riolering maximaal te benutten, overstorten te voorkomen en een meer constante aanvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuiveringen te realiseren.
 
Gemeente Veere is de eerste Zeeuwse gemeente waarmee waterschap Scheldestromen digitaal gekoppeld is. Nu de ombouw voor de besturingstechniek is opgezet, is het slechts een kleine inspanning om ook andere Zeeuwse gemeenten op deze manier te ontsluiten. Het is de bedoeling om de koppeling met overige Zeeuwse gemeenten binnen nu en twee jaar te maken. De systemen kunnen onderling snel data met elkaar uit wisselen; informatie over het waterniveau, de status van pompen, hoeveelheid verpompt afvalwater, druk in de persleiding en andere belangrijke parameters. 

Een greep uit ons leveranciersregister


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...