inloggen  |  aanmelden

Den Ouden stimuleert duurzaam verwerken van groene reststromen

Gepubliceerd op: 24 September 2012

Den Ouden Groenrecycling BV, onderdeel van Den Ouden Groep uit Schijndel stimuleert het bedrijfsleven en overheden om duurzaam en verantwoord om te gaan met de verwerking van groene houtachtige reststromen. Door het uitreiken van CO? -Reductiecertificaten geeft Den Ouden Groenrecycling haar klanten inzicht in de hoeveelheid gereduceerde CO2-emissie.

Uitreiking certificaten
De partijen die binnenkort een CO? -Reductiecertificaat ontvangen zijn o.a. Saver N.V. (gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht), Brabant Water N.V., ISS Landscaping Services B.V., BTL Realisatie B.V., enkele waterschappen en diversen Brabantse gemeentes.
Op het certificaat staat het tonnage aan CO?-reductie vermeld, wat is behaald over de gehele keten t.o.v. een fossiele Europese referentie. De partijen kunnen claimen dat ze een bijdrage hebben geleverd aan de CO?-reductie.    

Duurzaam denken is één stap, maar ook echt duurzaam handelen is een tweede stap. Dit certificaat onderstreept dit. Veel partijen kiezen bewust voor Den Ouden Groenrecycling, omdat groene reststromen duurzaam worden verwerkt tot hoogwaardige producten en biomassa.
Dit alles gebeurt op basis van een onafhankelijke inhoudelijke toetsing in samenwerking met Quality Services Certification BV, die ook verantwoordelijk is voor onder andere de uitgifte van het NTA 8080-certificaat. 

NTA 8080
Den Ouden Groenrecycling is klaar voor de toekomst en heeft de certificering NTA 8080 in haar bezit. NTA 8080 is een Europees erkende norm met een groot draagvlak. Hiermee tonen ze aan dat ze op een duurzame manier biomassa produceren, verwerken, verhandelen en inzetten voor energieopwekking. “Biomassa als alternatief voor fossiele brandstoffen is ontzettend belangrijk. 50 tot 70 procent van de ingenomen groene reststromen wordt verwerkt tot kwalitatief hoogwaardige bodemverbeteraars. Het restant wordt gebruikt voor biomassa. We zetten dus bijna 100% van het groenafval op een natuurlijke manier om in producten”, aldus bedrijfsleider Peter Bakker van Den Ouden Groenrecycling.


Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...