inloggen  |  aanmelden

Eerste Best Value project ondertekend

Gepubliceerd op: 30 Augustus 2017

De overeenkomst van het eerste Best Value project "Rioolvervanging onderlangs dijken in Lage Zwaluwe, gemeente Drimmelen" is ondertekend tijdens de Award meeting.
 


Wij hebben als team (zowel opdrachtnemer als opdrachtgever) de verwachting (vanuit de beoordeling) van de opdrachtgever als “expert” op de verschillende specialisaties tot nu toe zeker waargemaakt. Daarbij hebben we onze opdrachtgever (en hun adviseurs) mee kunnen nemen in de stroomversnelling welke nodig is om dit project te laten slagen.

Project
De kern Lage Zwaluwe ligt in het noordwestelijke deel van de gemeente Drimmelen. Een deel van deze kern ligt als lintbebouwing aan een dijk. Dit betreft onder andere de Nieuwlandsedijk, de Kerkstraat, de Dorpsstraat, de Loonsedijk, de Gaete en de Molendijk. In de (noordelijke en deels zuidelijke) teen van de voornoemde dijken, ligt een vrijverval riool met een diameter van 300 mm tot 500 mm dat onderdeel uitmaakt van het gemeentelijke afvalwatersysteem. De inzameling en het transport van afvalwater loopt via dit riool als onderdeel van het totale afvalwatersysteem in deze kern, omdat dit geborgd dient te blijven is de gemeente Drimmelen voornemens deze leiding te (laten) vervangen en/of te renoveren.

De gemeente Drimmelen heeft ervoor gekozen de opdracht met een sterk kwalitatief gunningskarakter en voor een zo breed mogelijke geschikte doelgroep, in de markt te zetten. Om de beste performer te kunnen contracteren is er gekozen voor een procedure waarbij de principes van de methodiek Best Value (BV), ofwel prestatieinkoop, worden gehanteerd. De Best Value aanpak is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs.

https://nl.denoudengroep.com/nieuws/overeenkomst-ondertekend

Een greep uit ons leveranciersregister


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...