inloggen  |  aanmelden

Den Haag stelt fietsparkeernormen voor bedrijven vast

Gepubliceerd op: 6 April 2017

Den Haag heeft fietsparkeernormen vastgesteld die worden toegepast bij nieuwbouw en verbouw van kantoren, bedrijven en voorzieningen waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is. De gemeente volgt hiermee het voorbeeld van Utrecht, Deventer en Wageningen.

De fietsparkeernormen kunnen worden opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen. Verschil met de oude situatie is onder andere dat nu ook rekening kan worden gehouden met fietsparkeerplaatsen voor bezoekers.
 
Bepaling fietsparkeernormen
Bij de bepaling van de hoogte van de fietsparkeernormen zijn de fietsparkeer-kencijfers van het CROW als basis gebruikt. Op basis van gegevens uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) en het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) van het Centraal Bureau Statistiek, zijn deze cijfers gecorrigeerd voor de Haagse situatie. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen gebieden met een hoog en gebieden met een lager aandeel fietsgebruik aan de bestemmingszijde van de verplaatsing. Verder is in de normen rekening gehouden met een groei van het fietsgebruik met 30% in de periode tot 2020.
 
Urgentie grootst in Scheveningen
In het centrum en in de kuststrook van Scheveningen is de urgentie van de fietsparkeerproblematiek het grootst. Hier is een gebrek aan ruimte voor de realisatie van nieuwe fietsparkeerplaatsen in de openbare ruimte en kunnen die alleen tegen hoge kosten worden gerealiseerd. Daarom hanteert de gemeente hier een strengere eis voor de realisatie van fietsparkeerplaatsen voor bezoekers dan in de andere delen van de stad.
 
Voldoen aan parkeereis
Er kan op twee manieren aan de parkeereis worden voldaan. Op eigen terrein of door middel van een storting in het fietsparkeerfonds (of een combinatie). Bij afkoop van de fietsparkeer-eis door middel van een storting in het parkeerfonds, moet de gemeente voorzien in de behoefte van fietsparkeerplaatsen door realisatie en exploitatie van (openbaar toegankelijke) fietsparkeervoorzieningen.
 
Gezamenlijke fietsenstalling
Partijen kunnen ook participeren in een gezamenlijke fietsenstalling om aan de fietsparkeer-eis te voldoen. Daarnaast is betaling van de afkoopsom voor de fietsparkeer-eis in vijf termijnen mogelijk, zodat niet al aan het begin van de start van de onderneming c.q. bij het initiatief tot (ver)bouw van een commercieel pand, de gehele afkoopsom hoeft te worden voldaan.
 
Bron en beeld: CROW-Fietsberaad

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...